بازار در انتظار روشن شدن ابهامات سیاسی
بازار در انتظار روشن شدن ابهامات سیاسی

جواد عشقی نژاد، نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، در خصوص تاثیر رویدادهای سیاسی مهم بر بازار سرمایه گفت: در همه کشورها رویدادهای سیاسی مهم مانند انتخابات ریاست جمهوری تاثیر بسزایی در روند بازارهای مختلف می گذارد، قطعا در بازار سرمایه هم اثر گذار است […]

جواد عشقی نژاد، نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، در خصوص تاثیر رویدادهای سیاسی مهم بر بازار سرمایه گفت: در همه کشورها رویدادهای سیاسی مهم مانند انتخابات ریاست جمهوری تاثیر بسزایی در روند بازارهای مختلف می گذارد، قطعا در بازار سرمایه هم اثر گذار است اما به این معنی نیست که روند فعالیت از مسیر اصلی خارج می شود.

وی افزود: کشور ما در شرایط متفاوتی از سایر کشورها قرار دارد و مذاکرات برجام برای بازار سرمایه مهم است و می تواند سرنوشت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار به همین منظور باید بگوییم که بازار سرمایه دو رویداد مهم را پیش روی دارد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به خبرهای مثبتی که از صنایع مختلف به گوش می رسد، گفت: بسته پیشنهادی ۷+۳ نیز نقش مهمی در روند فعالیت بازار ایفا می کند. بازار نشان داده که ابزارها به تنهایی نمی توانند اثر گذاری کافی داشته باشند به همین منظور بسته های پیشنهادی می توانند مانند یک اهرم کمکی قوی برای بازار به شمار می رود.

نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران به نقش حقوقی ها در تغییر رویه معاملات بازار سهام اشاره کرد و گفت: باید بپذیریم که بیش از ۵۰ میلیون سهامدار حقیقی در بازار وجود دارد و در کنار آنها حقوقی هایی هم هستند که با حمایت های خود در دوره های مختلف سعی کردند بازار را در مدار طبیعی خود قرار دهند اما باید گفت که دیگر حقوقی ها نمی توانند مانند ۱۰ سال گذشته فقط به حمایت بازار بپردازند چرا که آنها هم جزیی از این بازار هستند و در شرایط نزولی قطعا زیان برای آنها هم هست.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: سایر نهادهای اقتصادی هم باید برنامه های حمایتی و تقویتی بازار سرمایه داشته باشند، تا با اعتماد دوباره بازار هم جان تازه ای بگیرد، تجربه نشان داده که با تمرکز بر یک بخش و غفلت از سایر بخش ها نتیجه لازم کسب نمی شود.