بارش برف مدارس چند شهر آذربایجان‌شرقی را تعطیل کرد
بارش برف مدارس چند شهر آذربایجان‌شرقی را تعطیل کرد

بارش برف موجب تعطیلی مدارس چند شهر در استان آذربایجان‌شرقی شد. به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، به علت بارش برف و برودت هوا؛ فردا شنبه مورخ ۹ بهمن مدارس تعدادی از شهرهای آذربایجان‌شرقی تعطیل اعلام گردید که به شرح زیر است: شهرستان چاراویماق: مدارس مقاطع […]

بارش برف موجب تعطیلی مدارس چند شهر در استان آذربایجان‌شرقی شد.

به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، به علت بارش برف و برودت هوا؛ فردا شنبه مورخ ۹ بهمن مدارس تعدادی از شهرهای آذربایجان‌شرقی تعطیل اعلام گردید که به شرح زیر است:

شهرستان چاراویماق:

مدارس مقاطع پیش دبستانی و استثنایی شهری و روستایی تعطیل

بقیه مدارس مقاطع مختلف شهری و روستایی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

بخش کاغذکنان ‌:

مدارس مقطع پیش دبستانی شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان کلیبر‌:

مدارس کلیه‌ی مقاطع تحصیلی در مناطق روستائی تعطیل و

مدارس استثنایی و مقاطع پیش دبستانی‌، ابتدائی و متوسطه دوره‌ی اول در مناطق شهری تعطیل  اعلام می گردد.

 

شهرستان اهر‌:

مدارس کلیه‌ی مقاطع تحصیلی در مناطق روستائی تعطیل و

مدارس استثنایی و مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی در مناطق شهری تعطیل اعلام می‌گردد.

‌شهرستان ورزقان‌:

مدارس کلیه مقاطع مناطق شهری و روستایی تعطیل اعلام می گردد.

شهرستان هریس‌:

مدارس کلیه مقاطع مناطق ‌روستایی تعطیل اعلام می‌گردد.

شهرستان جلفا‌:

مدارس کلیه مقاطع مناطق ‌روستایی و مدارس استثنائی و مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری تعطیل اعلام می‌گردد.

ترکمان چای‌:

مدارس استثنائی و مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی مناطق شهری و روستایی تعطیل اعلام می‌گردد.

شهرستان هوراند‌:

مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در مناطق روستائی تعطیل و مدارس استثنائی و مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی مناطق شهری تعطیل و مدارس ‌مقاطع متوسطه‌ی دوره ی اول و دوم با یک ساعت تاخیر شروع بکار خواهد کرد.

در شهرستان مرند  :

مدارس استثنائی و مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی مناطق شهری و روستائی تعطیل اعلام می گردد.

در شهرستان خدا آفرین :

مدارس استثانی و مقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول در مناطق شهری و روستائی تعطیل  اعلام می گردد.

در مدارس عشایر  :

مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستائی تعطیل  اعلام می گردد.