انفجار کپسول هوا گاز دریک ساختمان نیمه موجب مصدومیت ۲ نفر شد
انفجار کپسول هوا گاز دریک ساختمان نیمه موجب مصدومیت ۲ نفر شد

مسوول روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی خبر داد: انفجار کپسول هوا گاز دریک ساختمان نیمه کاره قراملک تبریز موجب مصدومیت ۲ نفر شد. وحید شادی نیا با اعلام  این خبر گفت: یک مرد ویک زن براثر انفجار مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستانهای شهدا و سینا انتقال یافتند روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی اعلام […]

مسوول روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی خبر داد: انفجار کپسول هوا گاز دریک ساختمان نیمه کاره قراملک تبریز موجب مصدومیت ۲ نفر شد.

وحید شادی نیا با اعلام  این خبر گفت: یک مرد ویک زن براثر انفجار مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستانهای شهدا و سینا انتقال یافتند

روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی اعلام کرد مصدومین که یکی دچار سوختگی و دیگری مصدومیت از اندامها شده بود تحت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی به بیمارستان انتقال داده شدند