انفجار مهیب در منزل مسکونی در خیابان شهید مفتح تبریز
انفجار مهیب در منزل مسکونی در خیابان شهید مفتح تبریز

انفجار مهیب در منزل مسکونی در خیابان شهید مفتح تبریز ساعت۱:۳۵ بامداد امروز، نشت و انفجار مهیب گاز در منطقه مفتح کوی داداشی به اورژانس تبریزاطلاع داده شداین انفجار به تخریب ۳ منزل مسکونی و خسارت به ۲ دستگاه خودروی منجر شد 🔹به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان این انفجار […]

انفجار مهیب در منزل مسکونی در خیابان شهید مفتح تبریز

ساعت۱:۳۵ بامداد امروز، نشت و انفجار مهیب گاز در منطقه مفتح کوی داداشی به اورژانس تبریزاطلاع داده شداین انفجار به تخریب ۳ منزل مسکونی و خسارت به ۲ دستگاه خودروی منجر شد

🔹به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان این انفجار سوختگی ۴۵درصد درجه ۲ جوان ۲۵ساله را در پی داشت که پس از انجام اقدامات پزشکی پیش بیمارستانی به بیمارستان سینا انتقال یافت.