انجام ۲۳هزار ماموریت توسط اورژانس /فوت ۷۱۸نفر در ماموریتهای تصادفی وغیرتصادفی در سه ماهه پائیز
انجام ۲۳هزار ماموریت توسط اورژانس /فوت ۷۱۸نفر در ماموریتهای تصادفی وغیرتصادفی در سه ماهه پائیز

کارشناسان این مرکز اورژانس  آذربایجان شرقی در سه ماهه پائیز بیست و دو هزار ونهصدو شصت وهفت ماموریت انجام داده اند . به گزارش قلم پرس فرزادرحمانی اظهار داشت: کارشناسان این مرکز در سه ماهه پائیز بیست و دو هزار ونهصدو شصت وهفت ماموریت انجام داده اند که از این تعداد نزدیک ۱۵۶۲۴ماموریت در تبریز […]

کارشناسان این مرکز اورژانس  آذربایجان شرقی در سه ماهه پائیز بیست و دو هزار ونهصدو شصت وهفت ماموریت انجام داده اند .

به گزارش قلم پرس فرزادرحمانی اظهار داشت: کارشناسان این مرکز در سه ماهه پائیز بیست و دو هزار ونهصدو شصت وهفت ماموریت انجام داده اند که از این تعداد نزدیک ۱۵۶۲۴ماموریت در تبریز وبقیه در شهرستانها بوده است.
وی افزود: کارشناسان این مرکز در سه ماهه پائیز بیست و دو هزار ونهصدو شصت وهفت ماموریت انجام داده اند که از این تعداد نزدیک ۱۵۶۲۴ماموریت در تبریز وبقیه در شهرستانها بوده است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی اضافه کرد:تعداد ۱۸۴۸۲ماموریت انجام یافته غیر تصادفی و۴۴۸۵ماموریت مربوط به  به تصادفات می باشد.
وی بیان کرد:  ۹۰۴۹ نفربیمار غیرتصادفی  و تعداد۴۱۷۵نفر مصدوم تصادفی  به مراکز درمانی انتقال یافته است و  ۶۳۹۷ نفر درمحل درمان شده اند.
رحمانی گفت: در گروه بیماران غیر تصادفی که از خدمات اورژانس بهره برده اند بترتیب بیماران قلبی و تنفسی و سقوط وانواع مسمومیتها قراردارند.
وی خاطرنشان شد:اورژانس استان ۲۴۹مورد استقرار در مکانها ومیادین ومناسبتهای خاص را به انجام رسانده است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: در این مدت فوت ۷۱۸نفر در ماموریتهای تصادفی وغیرتصادفی در محل توسط اورژانس تائید شده است