انتشار اوراق راهکاری برای اتمام طرح های نیمه تمام
انتشار اوراق راهکاری برای اتمام طرح های نیمه تمام

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه های فرصت و نگهداری پروژه های نیمه تمام به اندازه ای سنگین است که انتشار اوراق قرضه را در مقطع زمانی فعلی توجیه می کند. به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، معصومه آقاپورعلیشاهی،در خصوص میزان بالای اوراق قرضه در لایحه بودجه ۹۶ کل کشور،گفت:پیش بینی […]

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه های فرصت و نگهداری پروژه های نیمه تمام به اندازه ای سنگین است که انتشار اوراق قرضه را در مقطع زمانی فعلی توجیه می کند.

به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، معصومه آقاپورعلیشاهی،در خصوص میزان بالای اوراق قرضه در لایحه بودجه ۹۶ کل کشور،گفت:پیش بینی کسب درآمد دولت از راهکار انتشار بالای اوراق قرضه بیانگر این است شرایط اقتصادی و درآمدی دولت مطلوب نیست.

نماینده مردم شبستر درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:درحال حاضر دولت با کسری بودجه روبرو است و منابع درآمدی دولت محدود است،بنابراین در شرایط فعلی انتشار اوراق قرضه تا حدی قابل توجیه است.

این نماینده مردم درمجلس دهم بااشاره به وجود تعداد قابل توجهی از طرح های نیمه تمام درکشور افزود:میزان تحقق بودجه های عمرانی کم است بنابراین انتشار اوراق درشرایط فعلی یکی از راهکارهای برای اتمام پروژه های نیمه تمام است.

انتشار اوراق قرضه در شرایط فعلی یک بازی برد – برد محسوب می شود

آقاپورعلیشاهی گفت:با انتشار اوراق قرضه و تسویه حساب با پیمانکاران از این روش،این امکان به وجود می آید هزینه نگهداری پروژها کنترل شود و با بهره برداری از این پروژه ها و با کسب درآمد، بدهی ها مربوطه را تسویه کرد.

وی ادامه داد:هزینه های فرصت و نگهداری پروژه های نیمه تمام به اندازه ای سنگین است که انتشار اوراق قرضه را در مقطع زمانی فعلی توجیه می کند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:با بهره برداری از پروژه های نیمه تمام،این پروژه های نیمه تمام وارد چرخه تولیدناخالص ملی می شوند و هزینه های نگهداری مربوطه نیز حذف می شود و به عبارتی یک بازی برد – برد است.