امروز بازسازی و باز آفرینی تپه سیلک و حفاظت از آن در برابر خطر گسترش شهر مهمترین وظیفه نسل امروز ماست
امروز بازسازی و باز آفرینی تپه سیلک و حفاظت از آن در برابر خطر گسترش شهر مهمترین وظیفه نسل امروز ماست

حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس در خصوص “تپّه سیَلک” بنای مهم تاریخی ایران در صفحه اینستاگرامی خود با بیان اینکه در نوع خود قدیمیترین زیستگاه انسانی کهن جهان محسوب میشود، نوشت:  امروز بازسازی و باز آفرینی تپه سیلک و حفاظت از آن در برابر خطر گسترش شهر مهمترین وظیفه نسل امروز ماست  امروز همایشی در […]

حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس در خصوص “تپّه سیَلک” بنای مهم تاریخی ایران در صفحه اینستاگرامی خود با بیان اینکه در نوع خود قدیمیترین زیستگاه انسانی کهن جهان محسوب میشود، نوشت:  امروز بازسازی و باز آفرینی تپه سیلک و حفاظت از آن در برابر خطر گسترش شهر مهمترین وظیفه نسل امروز ماست 

امروز همایشی در لندن در خصوص “تپّه سیَلک” این بنای مهم تاریخی ایران با حضور جمعی از متخصصان باستانشناسی جهان از آکادمیهای مهم و موزه های بزرگ جهان از موزه ی لوور، موزه متروپلیتن نیویورک ، موزه ی بریتانیا، و همچنین هیاتی از بهترین متخصصان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ایران بریاست آقای دکتر نوکنده مدیر موزه ی ملی ایران که خودشان شخصا نه تنها آثار مهمی در این زمینه تالیف نموده اند بلکه شخصا در تپّه سیلک کاوشهای مهم باستانشناسی شرکت داشته اند، برگزار شد. بنده نیز این فرصت را داشتم که در این جلسه سخنرانی داشته باشم.

هدف این سمینار یادآوری ارزش تاریخی این بنای مهم به نسل جدید باستانشناسان و تاکید بر ضرورت ادامه ی کاوشهای باستانشناسی در این سایت مهم بود. کاوشهای تپه سیلک که با تحقیقات و کاوشهای پروفسور گیرشمن در بیش از هشتاد سال پیش شروع و بعد از وی نیز ادامه یافت، به گنجینه ظرفهای طرحدار خاص سفال خودمعروف شده است و آثار بسیار مهمی از آثار زندگی کهن منطقه را نیز در بر دارد و امروز موزه معروفی در دنیا نیست که بخشی را به سفالهای اکتشاف شده در تپه سیلک اختصاص نداده باشد. بر اساس تخمینهای تاریخی اشیاء تاریخی این تپه به حدود شش هزار سال پیش از میلاد یعنی هشت هزار سال پیش برمیگردد که در نوع خود قدیمیترین زیستگاه انسانی کهن جهان محسوب میشود. همچنین “زیگورات سیلک” با آنکه از زیگورات “اور” در عراق فعلی و زیگورات چغازنبیل کوچکتر و ساده تر است و تمامی آن هم از زیر خاک بیرون نیامده است، قدیمی ترین زیگورات جهان محسوب میشود که تاریخ آن به سه هزار سال قبل از میلاد بر میگردد. امروز بازسازی و باز آفرینی تپه سیلک و حفاظت از آن در برابر خطر گسترش شهر مهمترین وظیفه نسل امروز ماست و خوشحالیم که مسئولین فهیم شهر کاشان بویژه فرماندار ویژه شهر جناب آقای مؤمنیان به این موضوع مهم عنایت دارند اما این امر بیش از همه به بسیج مردمی و عزمی ملی نیاز دارد. همانگونه که پیشنهاد ما در همین جلسه نیز مورد حمایت قرار گرفت، سیلک بیش از همه چیز به یک سایت-موزه نیاز دارد تا مردم ما بجای آنکه آثار و سفالهای سیلک را در موزه های بزرگ دنیا ببینند، بتوانند آثار هویت فرهنگی خود را در خودِ سیلک به تماشا بنشینند.