امروز بازسازي و باز آفريني تپه سيلك و حفاظت از آن در برابر خطر گسترش شهر مهمترين وظيفه نسل امروز ماست
امروز بازسازي و باز آفريني تپه سيلك و حفاظت از آن در برابر خطر گسترش شهر مهمترين وظيفه نسل امروز ماست

حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس در خصوص “تپّه سيَلك” بناي مهم تاريخي ايران در صفحه اینستاگرامی خود با بیان اینکه در نوع خود قديميترين زيستگاه انساني كهن جهان محسوب ميشود، نوشت:  امروز بازسازي و باز آفريني تپه سيلك و حفاظت از آن در برابر خطر گسترش شهر مهمترين وظيفه نسل امروز ماست  امروز همايشي در […]

حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس در خصوص “تپّه سيَلك” بناي مهم تاريخي ايران در صفحه اینستاگرامی خود با بیان اینکه در نوع خود قديميترين زيستگاه انساني كهن جهان محسوب ميشود، نوشت:  امروز بازسازي و باز آفريني تپه سيلك و حفاظت از آن در برابر خطر گسترش شهر مهمترين وظيفه نسل امروز ماست 

امروز همايشي در لندن در خصوص “تپّه سيَلك” اين بناي مهم تاريخي ايران با حضور جمعي از متخصصان باستانشناسي جهان از آكادميهاي مهم و موزه هاي بزرگ جهان از موزه ي لوور، موزه متروپليتن نيويورك ، موزه ي بريتانيا، و همچنين هياتي از بهترين متخصصان مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي ايران برياست آقاي دكتر نوكنده مدير موزه ي ملي ايران كه خودشان شخصا نه تنها آثار مهمي در اين زمينه تاليف نموده اند بلكه شخصا در تپّه سيلك كاوشهاي مهم باستانشناسي شركت داشته اند، برگزار شد. بنده نيز اين فرصت را داشتم كه در اين جلسه سخنراني داشته باشم.

هدف اين سمينار يادآوري ارزش تاريخي اين بناي مهم به نسل جديد باستانشناسان و تاكيد بر ضرورت ادامه ي كاوشهاي باستانشناسي در اين سايت مهم بود. كاوشهاي تپه سيلك كه با تحقيقات و كاوشهاي پروفسور گيرشمن در بيش از هشتاد سال پيش شروع و بعد از وي نيز ادامه يافت، به گنجينه ظرفهاي طرحدار خاص سفال خودمعروف شده است و آثار بسيار مهمي از آثار زندگي كهن منطقه را نيز در بر دارد و امروز موزه معروفي در دنيا نيست كه بخشي را به سفالهاي اكتشاف شده در تپه سيلك اختصاص نداده باشد. بر اساس تخمينهاي تاريخي اشياء تاريخي اين تپه به حدود شش هزار سال پيش از ميلاد يعني هشت هزار سال پيش برميگردد كه در نوع خود قديميترين زيستگاه انساني كهن جهان محسوب ميشود. همچنين “زيگورات سيلك” با آنكه از زيگورات “اور” در عراق فعلي و زيگورات چغازنبيل كوچكتر و ساده تر است و تمامي آن هم از زير خاك بيرون نيامده است، قديمي ترين زيگورات جهان محسوب ميشود كه تاريخ آن به سه هزار سال قبل از ميلاد بر ميگردد. امروز بازسازي و باز آفريني تپه سيلك و حفاظت از آن در برابر خطر گسترش شهر مهمترين وظيفه نسل امروز ماست و خوشحاليم كه مسئولين فهيم شهر كاشان بويژه فرماندار ويژه شهر جناب آقاي مؤمنيان به اين موضوع مهم عنايت دارند اما اين امر بيش از همه به بسيج مردمي و عزمي ملي نياز دارد. همانگونه كه پيشنهاد ما در همين جلسه نيز مورد حمايت قرار گرفت، سيلك بيش از همه چيز به يك سايت-موزه نياز دارد تا مردم ما بجاي آنكه آثار و سفالهاي سيلك را در موزه هاي بزرگ دنيا ببينند، بتوانند آثار هويت فرهنگي خود را در خودِ سيلك به تماشا بنشينند.