امروزه مشکل اصلی در اقتصاد ایران دولتی بودن آن است
امروزه مشکل اصلی در اقتصاد ایران دولتی بودن آن است
تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه گفت: امروزه مشکل اصلی در اقتصاد ایران دولتی بودن آن است و ریشه این دولتی بودن هم همان‌طور که همه می‌دانیم درآمد سرشار نفت و بی‌نیازی دولت از بخش خصوصی بوده است.

محمد کلامی در گفت و گو با قلم پرس، با بیان اینکه امروزه مشکل اصلی در اقتصاد ایران دولتی بودن آن است اظهار داشت: ریشه این دولتی بودن هم همان‌طور که همه می‌دانیم درآمد سرشار نفت و بی‌نیازی دولت از بخش خصوصی بوده است.

وی افزود: در شرایط حاضر درآمد نفتی دولت به شدت کاهش پیدا کرده، در حدی که گفته می‌شود تقریباً قطع شده است در نتیجه در این شرایط استثنائی، امکان احیا، بازسازی و تقویت بخش خصوصی و غیردولتی فراهم شده است.

تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید بتواند در این دوره، نهادهایی چون سازمان‌های کارفرمایی و واحدهای مطالعاتی و تحقیقاتی ایجاد کند، از رانت‌جویی و رانت‌خواهی فاصله بگیرد و زمینه نقش‌آفرینی جدی خودش را در اقتصاد فراهم کند.

وی تاکید کرد: البته برای این کار بخش خصوصی باید به اندازه مکفی روحیه مثبت و انگیزه داشته باشد؛ یعنی دولت باید این مساله مهم و نیاز اقتصاد را درک کند و زمینه را برای این اقدامات بخش خصوصی فراهم کند