اطلاع نگاشت جهاد آبرسانی استان آذربایجان شرقی
اطلاع نگاشت جهاد آبرسانی استان آذربایجان شرقی

[ad_1] اطلاع نگاشت جهاد آبرسانی استان آذربایجان شرقی مرحله نخست طرح جهاد آبرسانی به روستاها در آذربایجان شرقی ۹۱ درصد پیشرفت دارد    مرحله نخست جهاد آبرسانی  در شهرستان‌های ورزقان، خداآفرین، کلیبر و هشترود است که با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و با اتمام آن ۱۷۸ روستا […]

[ad_1]

اطلاع نگاشت جهاد آبرسانی استان آذربایجان شرقی

مرحله نخست طرح جهاد آبرسانی به روستاها در آذربایجان شرقی ۹۱ درصد پیشرفت دارد

 

 مرحله نخست جهاد آبرسانی  در شهرستان‌های ورزقان، خداآفرین، کلیبر و هشترود است که با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و با اتمام آن ۱۷۸ روستا از آب سالم و پایدار برخوردار می شوند.
  

[ad_2]