اطلاعیه فعالیت مدارس استان آذربایجان شرقی روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱
اطلاعیه فعالیت مدارس استان آذربایجان شرقی روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱
با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی سطح معابر مدارس برخی نقاط استان فردا تعطیل، غیرحضوری یا با تاخیر شروع خواهد شد.

به گزارش قلم پرس، بنا بر اطلاعیه روابط عمومی داره کل آموزش و پرورش استان با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی سطح معابر مدارس برخی نقاط استان فردا تعطیل، غیرحضوری یا با تاخیر شروع خواهد شد.

نحوه فعالیت مدارس استان به شرح ذیل است:

#ایلخچی
با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی سطح معابر در منطقه #ایلخچی، فعالیت مدارس این منطقه در روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهری، روستایی و استثنائی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد گردید.

#گوگان
با توجه بارش برف، برودت هوا و یخ زدگی معابر؛ فعالیت مدارس این منطقه روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقطع تحصیلی پیش دبستان تعطیل و در مقطع تحصیلی ابتدایی مدارس شهری و روستایی در شیفت صبح به صورت غیرحضوری خواهد بود.

#آذرشهر
با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی سطح معابر در منطقه #آذرشهر، فعالیت مدارس این منطقه در روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقطع پیش دبستانی تعطیل، فعالیت آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس روستایی و مقطع تحصیلی ابتدایی مدارس شهری در شیفت صبح به صورت غیر حضوری و از طریق برنامه شاد پیگیری خواهد شد و شروع فعالیت آموزشی مدارس مقاطع تحصیلی متوسطه اول و دوم شهری با یک ساعت تاخیر خواهد بود.

#کندوان
با توجه به بارش برف، لغزندگی معابر و برودت شدید هوا در منطقه #کندوان، فعالیت مدارس این منطقه روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقطع تحصیلی پیش دبستانی تعطیل و فعالیت آموزشی تمام مقاطع تحصیلی روستایی و شهری با یک ساعت تاخیر شروع خواهد شد.

#ترکمانچای
با توجه به بارش برف، لغزندگی معابر و برودت شدید هوا در منطقه #ترکمانچای، فعالیت مدارس این منطقه روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقطع تحصیلی پیش دبستانی تعطیل و فعالیت آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی روستایی و شهری با یک ساعت تاخیر شروع خواهد شد.

#اسکو و #سهند
با توجه به بارش برف و برودت هوا، لغزندگی سطح معابر و نامناسب بودن وضعیت تردد، فعالیت مدارس روستایی شهرستان اسکو روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقطع پیش دبستانی تعطیل و فعالیت آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس روستایی دهستان گنبرف (روستاهای قندیلو، آشستان، آغچه کهل، اربط، مجارشین، کردآباد و کنبرف) و دهستان سهند ( روستاهای اسفنجان، اسکندان، آمقان، عنصرود، کهنمو و کندوان) در شیفت صبح به صورت غیر حضوری و از طریق برنامه شاد پیگیری خواهد شد.

همچنین فعالیت آموزشی مدارس شهری اسکو، شهر جدید سهند و روستا‌های دهستان باویل در شیفت صبح، در مقطع پیش دبستان تعطیل و در مقطع تحصیلی دبستان و تمامی مقاطع تحصیلی استثنائی غیر حضوری بوده و سایر مقاطع (متوسطه اول و دوم) بصورت حضوری پیگری خواهد شد.

#هشترود
با توجه به بارش برف، لغزندگی معابر و برودت شدید هوا در منطقه #هشترود، فعالیت مدارس این منطقه در روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقطع پیش دبستانی تعطیل و فعالیت آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی روستایی و مقطع تحصیلی ابتدایی شهری در شیفت های صبح و بعد از ظهر به صورت غیر حضوری بوده و از طریق پیام رسان شاد دنبال خواهد شد.

#مهربان

با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی سطح معابر در منطقه # مهربان، فعالیت آموزشی این منطقه روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهری، روستایی و استثنائی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد گردید.

انتهای پیام/

#قلم_پرس
تلگرام @qalampress_ir
سایر پیام رسان ها: @qalampress