اطلاعیه بانک مرکزی درباره پرداخت مطالبات سپرده گذاران موسسه اعتباری فرشتگان/همه سپرده گذاران تعیین تکلیف می شوند
اطلاعیه بانک مرکزی درباره پرداخت مطالبات سپرده گذاران موسسه اعتباری فرشتگان/همه سپرده گذاران تعیین تکلیف می شوند

بانک مرکزی طی صدور اطلاعیه ای درباره پرداخت مطالبات سپرده گذاران موسسه اعتباری فرشتگان، گفت: همه سپرده گذاران تعیین تکلیف می شوند به گزارش قلم پرس  متن اطلاعیه به این شرح است: روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع تمام سپرده گذاران محترم تعاونی منحله فرشتگان می رساند؛ در ادامه فرآیند پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران تعاونی اعتبار […]

بانک مرکزی طی صدور اطلاعیه ای درباره پرداخت مطالبات سپرده گذاران موسسه اعتباری فرشتگان، گفت: همه سپرده گذاران تعیین تکلیف می شوند

به گزارش قلم پرس  متن اطلاعیه به این شرح است:

روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع تمام سپرده گذاران محترم تعاونی منحله فرشتگان می رساند؛

در ادامه فرآیند پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان و به منظور تعیین تکلیف تمام سپرده گذاران تعاونی مورد اشاره از سوی موسسه اعتباری کاسپین، با مساعدت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و براساس تصمیمات اخذ شده در جلسات کمیته منتخب سران محترم سه قوه، روند تعیین تکلیف و بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران به شرح زیر اعلام می شود:

١- پیرو اطلاعیه شماره ٢٠ موسسه اعتباری کاسپین، امکان مراجعه مشتریان مشمول مرحله پنجم طرح فرآیند ساماندهی (پرداخت سپرده‌های تا سقف ٢ میلیارد ریال) به هر یک از شعب منتخب موسسه کاسپین برای تعیین تکلیف و دریافت سپرده خود به مأخذ مانده ۱۳۹۴.۶.۱ به صورت علی الحساب و یا سپرده گذاری با نرخ مصوب بانک مرکزی نزد موسسه اعتباری کاسپین همچنان وجود دارد.

٢- تمام مشتریان مشمول مراحل اول تا پنجم فرآیند ساماندهی (تا سقف ٢ میلیارد ریال) از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۸.۲۰ می توانند با مراجعه به یکی از شعب منتخب موسسه کاسپین نسبت به دریافت مبالغ و یا سپرده گذاری مبلغ کسر شده تحت عنوان ذخیره احتیاطی (١٠ درصد کسر شده از مانده سپرده ها) اقدام کنند.

٣- سپرده گذاران با مبالغ بیش از دو میلیارد ریال نیز از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۸.۲۰ با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته سجلی، دفترچه و گواهی سپرده های خود می توانند با مراجعه به شعب منتخب موسسه کاسپین حداکثر تا سقف دو میلیارد ریال از سپرده های خویش را حسب رویه معمول دریافت و یا نزد آن موسسه سپرده گذاری کنند.

خاطر نشان می شود امکان دریافت و یا سپرده گذاری مبالغ آن دسته از سپرده گذاران مشمول مراحل اول تا پنجم فرآیند ساماندهی که تاکنون به شعب منتخب به منظور تعیین تکلیف سپرده های خود مراجعه نکرده اند از طریق مراجعه به شعب منتخب موسسه اعتباری کاسپین وجود دارد.