اصلاح هندسی پروژه مسیرگشایی ۴۵ متری انقلاب تبریز به تصویب شورای اسلامی شهر رسید
اصلاح هندسی پروژه مسیرگشایی ۴۵ متری انقلاب تبریز به تصویب شورای اسلامی شهر رسید

اصلاح هندسی پروژه مسیرگشایی ۴۵ متری انقلاب تبریز به تصویب شورای اسلامی شهر رسید لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز اصلاح هندسی پروژه مسیرگشایی ۴۵ متری انقلاب به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز رسید. به گزارش قلم پرس،، در جریان برگزاری یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز لایحه شهرداری تبریز […]
اصلاح هندسی پروژه مسیرگشایی ۴۵ متری انقلاب تبریز به تصویب شورای اسلامی شهر رسید

لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز اصلاح هندسی پروژه مسیرگشایی ۴۵ متری انقلاب به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز رسید.

به گزارش قلم پرس،، در جریان برگزاری یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز اصلاح هندسی پروژه مسیرگشایی ۴۵ متری انقلاب پس از بررسی و تایید کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون عمران و حمل و ترافیک، تصویب شد.

بر اساس بررسی و تایید کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون عمران و حمل و ترافیک شرایط طول مسیر اجرای مسیرگشایی ۴۵ متری انقلاب نیاز به اصلاح هندسی و جابجایی مسیر در فاز دوم وجود دارد.

در یکصدو شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز لایحه اصلاح هندسی پروژه مسیرگشایی ۴۵ متری انقلاب مورد تصویب قرار گرفت و این در حالی است که پیش از این مشکل صدور و ارائه کد ساختمانی با تدبیر شهردار تبریز به صورت باند کندرو و تندرو طی ارائه طرح فنی حل شده بود.

طرح نهایی اصلاح هندسی طول مسیر پروژه مسیرگشایی ۴۵ متری انقلاب موسوم به طرح نجات تبریز با لحاظ اجرای تقاطع خیابان ایده لو با این پروژه در کنار اتصالات میانی طول مسیر و بررسی در نقاط میدان آذربایجان، محل بیمارستان عالی نسب، پروژه تعریض خیابان کوثر ارائه شده است.