اسدبیگی، استاندار تحول بخش
اسدبیگی، استاندار تحول بخش

در بین افرادی که برای سمت استانداری آذربایجان شرقی در گوشه و کنار مطرح می شود نام «محمدرضا اسدبیگی» در این قامت جای می‌گیرد اسدبیگی در هشت سال دفاع مقدس، سوریه، قفقاز و... از آزمون های فکری، اجرایی و عملیاتی بیرون آمده است و در حال حاضر نیز در زمینه پیشبرد اقتدار انقلاب اسلامی در منطقه و جهان مشاور امین فرماندهان عالیرتبه انقلاب اسلامی است

قلم پرس- یادداشت: آذربایجان شرقی، علیرغم اینکه از ظرفیت های غنی منابع انسانی تحصیلکرده برخودار بوده و دارای مزیت های نسبی فراوان گردشگری، صنعتی، تجاری و کشاورزی بوده است اما این ظرفیت ها در سایه ضعف عملکرد مدیریت عالی استان از طریق رویکرد محافظه کارانه در سیاست گذاری ها نه تنها مانع تحولات و پیشرفت گردیده است بلکه سبب رشد چالش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در سطح استان، خصوصا کلانشهر تبریز شده است.

در شرایطی که دولت انقلابی بر سر کار آمده است تا چالش های روزمره را برطرف کرده و راه پیشرفت و توانمندی را برای کشور فراهم نماید متاسفانه برخی محفل های گروهی در تلاشند تا اشخاصی بر مناصب مدیریت عالی استان قرار گیرند که نگاه شان به اعتدالیون و محافظه کاران نزدیکتر است و با حضور آنها در این موقعیت ها هیچ چشم انداز تحول بخشی برای آذربایجان شرقی و کلانشهر تبریز متصور نیست.

آذربایجان شرقی در شرایط کنونی به مردانی نیاز دارد که توان درک موقعیت آذربایجان به عنوان هاب اقتصادی قفقاز مخصوصا قفقاز جنوبی و اروپای شرقی را داشته باشد و از توان دیپلماتیک برای رایزنی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در رابطه با کشورهای همسایه و وزارت خانه های پایتخت را داشته باشد آذربایجان شرقی به استانداری نیاز دارد که وزن اجتماعی و سیاسی اش بگونه ای باشد که بتواند مطالبات استان را بر روی میز وزراء قرار داده و آنها را مجاب به پاسخگویی در این حوزه بنماید.
آذربایجان شرقی به استانداری نیاز دارد که نه تنها مسائل ساده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی را از حالت امنیتی خارج کرده و آنها را در روندهای عادی رسیدگی به امور قرار دهد بلکه حتی مسائل امنیتی مهم منطقه را از تهدیدها تبدیل به فرصت های سرمایه گذاری، اشتغال، همکاری های اقتصاوی و اجتماعی بنماید.

در بین افرادی که برای سمت استانداری آذربایجان شرقی در گوشه و کنار مطرح می شود نام «محمدرضا اسدبیگی» در این قامت جای می‌گیرد اسدبیگی در هشت سال دفاع مقدس، سوریه، قفقاز و… از آزمون های فکری، اجرایی و عملیاتی بیرون آمده است و در حال حاضر نیز در زمینه پیشبرد اقتدار انقلاب اسلامی در منطقه و جهان مشاور امین فرماندهان عالیرتبه انقلاب اسلامی است

چشم پوشی بر این سطح از توانمندی ها و ظرفیت های شخصیتی ایشان، در واقع چشم پوشی از تحول و پیشرفت در آذربایجان شرقی است امید است که نمایندگان شهرستان های آذربایجان شرقی از وجود این شخصیت تحول بخش غافل نگردیده و با حمایت های خود مشوق پذیرش این مسئولیت حساس و سنگین توسط اسدبیگی شوند مردم آذربایجان شرقی مانند دیگر مردم ایران در میان چالش های بوجود آمده گریبانگیر شده اند و دیگر مجالی برای واگذاری مدیریت استان به اشخاص دارای تجربه های پرخطا نیست مردم آذربایجان نیز باید حضور اسدبیگی در موقعیت استانداری آذربایجان شرقی بعنوان مطالبه جدی خود از نمایندگان بخواهند.