استاندار آذربایجان شرقی: مدیریت مصرف آب با رویکرد علمی همراه باشد
استاندار آذربایجان شرقی: مدیریت مصرف آب با رویکرد علمی همراه باشد

[ad_1] استاندار آذربایجان شرقی: مدیریت مصرف آب با رویکرد علمی همراه باشد استاندار آذربایجان شرقی گفت: مدیریت مصرف آب، امری چند ساحتی است که باید با رویکرد علمی همراه باشد. مالک رحمتی در جلسه نظارت ستادی بر شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه در صنعت بازچرخانی باید اصل […]

[ad_1]

استاندار آذربایجان شرقی: مدیریت مصرف آب با رویکرد علمی همراه باشد

استاندار آذربایجان شرقی گفت: مدیریت مصرف آب، امری چند ساحتی است که باید با رویکرد علمی همراه باشد.

مالک رحمتی در جلسه نظارت ستادی بر شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه در صنعت بازچرخانی باید اصل اساسی در مصرف آب باشد، اظهار کرد: بخش‌های مختلف جامعه از کشاورزی گرفته تا صنعت و مردم باید در مدیریت منابع آب دخیل باشند و خود را مسئول بدانند.
وی ادامه داد: باید صنایعی را که انرژی بر هستند، با استفاده از علم و فناوری و کار فرهنگی مدیریت کنیم و در همین راستا مقابله با برداشت‌های غیر مجاز که هزینه تامین آب را به شدت بالا برده و ضربات سنگینی به بخش آب شرب می‌زنند، مد نظر قرار گیرند.
 

[ad_2]