اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در آذربایجان‌شرقی + به تفکیک ۱۳ حوزه انتخابیه‌
اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در آذربایجان‌شرقی + به تفکیک ۱۳ حوزه انتخابیه‌

ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این استان را اعلام کرد. به گزارش قلم پرس: اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در ۱۳ حوزه انتخابیه استان آذربایجان‌شرقی به شرح زیر است: حوزه اهر و هریس   ۱ – مجتبی اسدی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۲۱۵   ۲ – محمد اسلامی فرزند مختار کد […]

ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این استان را اعلام کرد.

به گزارش قلم پرس: اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در ۱۳ حوزه انتخابیه استان آذربایجان‌شرقی به شرح زیر است:

حوزه اهر و هریس

  ۱ – مجتبی اسدی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۲۱۵

  ۲ – محمد اسلامی فرزند مختار کد نامزد ۱۲۱۶

  ۳ – لیلی اکبرزاده اهری فرزند حسین مشهور به لیلا اکبرزاده‌اهری کد نامزد ۱۲۱۸

  ۴ – آقای مهدی حسینیان سراجه‌لو فرزند یدالله مشهور به دکتر حسینی‌سراجه‌لو کد نامزد ۱۲۴۶

  ۵ – بهروز دعائی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۲۴۷

  ۶ – اکبر رحیمی فرزند غضنفر کد نامزد ۱۲۴۸

  ۷ – احمد سعید فرزند اسماعیل مشهور به کربلای احمد سعیدی کد نامزد ۱۲۵۴

  ۸ – جلال شادمان فرزند محرم کد نامزد ۱۲۵۷

  ۹ – بیت‌الله عبداللهی فرزند عین‌الله مشهور به عبداللهى کد نامزد ۱۲۵۸

  ۱۰ – خانم سروناز غفاری فرزند اصغر کد نامزد ۱۲۵۹

  ۱۱ – نادر فخیمی هریس فرزند حسن کد نامزد ۱۲۶۱

  ۱۲ – علیرضا قرداشخانی فرزند ثمود کد نامزد ۱۲۶۲

  ۱۳ – جعفر کریم پور فرزند صادق کد نامزد ۱۲۶۷

  ۱۴ – نوروز محمدی فرزند سهراب کد نامزد ۱۲۷۱

  ۱۵ – اردشیر مظفری فرزند مهدی‌قلی مشهور به دکتر مظفری- مهندس مظفری کد نامزد ۱۲۷۲

  ۱۶ – داود موسی‌پور فرزند حسین کد نامزد ۱۲۷۵

  ۱۷ – علیرضا نمازپور فرزند محمدحسین مشهور به – کد نامزد ۱۲۷۶

حوزه بستان‌آباد

  ۱ – نسرین ابقائی فرزند سلیمان کد نامزد ۱۲۱۴

  ۲ – قادر اصغریان فرزند محمود کد نامزد ۱۲۱۵

  ۳ – محمد باقری فرزند علی کد نامزد ۱۲۱۷

  ۴ – احد خیری فرزند رحیم کد نامزد ۱۲۴۱

  ۵ – ناصر سعیدآبادی آذر فرزند خسرو کد نامزد ۱۲۴۷

  ۶ – غفور عبداللهی سفلی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۴۸

  ۷ – علی فخرآذر فرزند محمود مشهور به مهندس فخر آذر کد نامزد ۱۲۴۹

  ۸ – مجید فخری دمشقیه فرزند قربان کد نامزد ۱۲۵۱

  ۹ – حسین کرامتی‌نوجه‌ده‌سادات فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۲۵۲

  ۱۰ – غلامرضا نوری قزلجه فرزند سلمان مشهور به مهندس نوری کد نامزد ۱۲۵۶

  ۱۱ – حسن وحدانی چرزه خون فرزند امام ویردی کد نامزد ۱۲۵۷

  ۱۲ – محمد وحدتی هلان فرزند محمد عیسی مشهور به دکتر وحدتی کد نامزد ۱۲۵۸

حوزه بناب

  ۱ – نادر اختگان فرزند یعقوب مشهور به استاد کد نامزد ۱۲۱۴

  ۲ – ضیادالله اعزازی‌ملکی فرزند ابوطالب مشهور به زیاد – اعجازی – حجازی کد نامزد ۱۲۱۶

  ۳ – یعقوب امیردلیربناب فرزند مهدی مشهور به دلیر کد نامزد ۱۲۱۸

  ۴ – محمد باقری فرزند مصطفی مشهور به شیخ رضا- بنابی- باقری‌بنابى کد نامزد ۱۲۴۱

  ۵ – حمید پورصادق قدیم فرزند غلامعلى کد نامزد ۱۲۴۵

  ۶ – سیاوش جدی فرزند عزیز کد نامزد ۱۲۴۶

حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر

  ۱ – علی آجودان‌زاده فرزند سیف‌الله مشهور به دکتر آجودان‌زاده کد نامزد ۱۲۱۴

  ۲ – علی آذریان فرزند حسن مشهور به مطهری کد نامزد ۱۲۱۸

  ۳ – آقای جوادابراهیم پورخلیلی فرزند احمد مشهور به ابراهیم‌پور کد نامزد ۱۲۴۷

  ۴ – سعیده ابراهیمی‌اصل فرزند حسن کد نامزد ۱۲۴۸

  ۵ – حامد احمدزاده فرزند رضا کد نامزد ۱۲۵۱

  ۶ – آقای حسن احمدیان‌فر فرزند حسین کد نامزد ۱۲۵۴

  ۷ – محمدرضا اسلامی فرزند عباسقلى کد نامزد ۱۲۵۶

  ۸ – بهروز اقدم‌درخشانی فرزند حسین مشهور به دکتر بهروز درخشان کد نامزد ۱۲۵۹

  ۹ – کریم اکبری‌اقدم فرزند على اشرف کد نامزد ۱۲۶۲

  ۱۰ – میرعلی‌اصغر الموسوی فرزند سید حسین مشهور به موسوی کد نامزد ۱۲۶۴

  ۱۱ – حبیب امدادی‌جوقان فرزند اصغر کد نامزد ۱۲۶۸

  ۱۲ – یعقوب انتظارقراملکی فرزند اکبر مشهور به قراملکی کد نامزد ۱۲۷۴

  ۱۳ – حسین انزابی فرزند محمدحسین مشهور به انزابى کد نامزد ۱۲۷۶

  ۱۴ – فاطمه اهور فرزند عزیزالله مشهور به دکترآهور کد نامزد ۱۲۷۸

  ۱۵ – صدیقه ایمان‌زاده فرزند یوسفعلى کد نامزد ۱۲۸۱

  ۱۶ – ایوب بابائی فرزند شهید محمدباقر مشهور به مهندس بابائى کد نامزد ۱۲۸۲

  ۱۷ – خانم الناز بابازاده بدوستانی فرزند محمد مشهور به بابازاده کد نامزد ۱۲۸۵

  ۱۸ – کمال بارعی فرزند رضى کد نامزد ۱۲۸۶

  ۱۹ – فرزانه باقری رؤف فرزند ایوب مشهور به رئوف کد نامزد ۱۲۸۷

  ۲۰ – علی بختیاری فرزند اسرافیل کد نامزد ۱۲۹۲

  ۲۱ – علیرضا بدری فرزند بدر کد نامزد ۱۲۹۴

  ۲۲ – نظام الدین برزگری سلطان احمدی فرزند قربانعلى  مشهور به مهندس برزگر کد نامزد ۱۲۹۶

  ۲۳ – محمدحسین بغدادچی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۹۷

  ۲۴ – آقای یونس بقائی‌اسگوئی فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۱۲

  ۲۵ – امین بلیلا فرزند صمد کد نامزد ۱۴۱۵

  ۲۶ – شهاب‌الدین بیمقدار فرزند محمدحسن مشهور به مهندس-حاجى- نوه حاجى ملاجواد کد نامزد ۱۴۱۹

  ۲۷ – رضا پاشائی فرزند حسن مشهور به پاشایى کد نامزد ۱۴۲۱

  ۲۸ – عزیز پاشائی فرزند بیوک آقا کد نامزد ۱۴۲۴

  ۲۹ – ابراهیم پاشازاده خسروشاهی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۲۵

  ۳۰ – هوشنگ پاکدل صمدی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۴۲۷

  ۳۱ – کریم پاکپور فرزند حسین على مشهور به دکتر مهندس پاکپور کد نامزد ۱۴۲۶

  ۳۲ – مسعود پزشکیان فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۲۸

  ۳۳ – فرهاد پناه‌نیا فرزند فرج کد نامزد ۱۴۲۹

  ۳۴ – امیر پیره‌مردشتربان فرزند رحیم کد نامزد ۱۴۵۶

  ۳۵ – احمد تقوی کارترپ فرزند حسین مشهور به سرهنگ جانباز ستاد کد نامزد ۱۴۵۷

‌  ۳۶ – آقای مهرداد توتون

  ۳۷ – آقای بهروز توکلی فرزند رستم کد نامزد ۱۴۵۹

  ۳۸ – خانم اشرف جباری امیردیزج فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۴

  ۳۹ – آقای عسگر جعفری فرزند جبارعلى مشهور به پژمان کد نامزد ۱۴۶۷

  ۴۰ – آقای داود جعفری‌غازانی فرزند حسین مشهور به دکتر جعفری کد نامزد ۱۴۶۸

  ۴۱ – آقای حسین جلائی نوبری فرزند جلیل مشهور به نوبری کد نامزد ۱۴۶۹

  ۴۲ – آقای وحید جلیلی‌هولاسو فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۷۱

  ۴۳ – خانم معصومه جنگی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۷۴

  ۴۴ – آقای جواد جوادزاده فرزند احمال مشهور به دکتر جواد کد نامزد ۱۴۷۸

  ۴۵ – آقای محمد جوادپور فرزند اسماعیل  کد نامزد ۱۴۷۶

  ۴۶ – آقای سجاد جودیان فرزند افضل کد نامزد ۱۴۷۹

  ۴۷ – آقای روح‌الله جهانگیری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۷۵

  ۴۸ – آقای محمدحسین حبشی‌زاده اصل فرزند احمد کد نامزد ۱۴۸۲

  ۴۹ – آقای بهلول حبیبی اصل فرزند على مشهور به دکتر حبیبى کد نامزد ۱۴۸۴

  ۵۰ – آقای  یونس حسین‌خواه فرزند عبدالله کد نامزد ۱۴۸۷

  ۵۱ – آقای  میرسجاد حسینی فرزند میر حبیب کد نامزد ۱۴۹۴

  ۵۲ – آقای خلیل حسینی‌آذر فرزند حمید کد نامزد ۱۴۹۵

  ۵۳ – آقای سیدجمال حسینی‌اقدم فرزند میرجلیل   مشهور به دکتر حسینى تلویزیون کد نامزد ۱۴۹۶

قره‌آغاجی فرزند احمد کد نامزد ۱۴۹۱

  ۵۴ – آقای جعفر حسین

  ۵۵ – آقای کاوه حقوقی فرزند جلیل کد نامزد ۱۴۹۷

  ۵۶ – آقای رامین حیدرزاده فرزند کریم کد نامزد ۱۵۱۲

  ۵۷ – آقای حسن حیدری فرزند حسنقلى کد نامزد ۱۵۱۴

  ۵۸ – آقای علی خادم‌آذریان فرزند یعقوب مشهور به دکتر خادم کد نامزد ۱۵۱۶

  ۵۹ – آقای ناصر خیری فرزند عین‌الله مشهور به دکتر خیری کد نامزد ۱۵۲۱

  ۶۰ – آقای ابراهیم داودی تبریزی فرزند محمود مشهور به تبریزی کد نامزد ۱۵۲۴

  ۶۱ – آقای سعید دباغ نیکوخصلت فرزند حسن مشهور به دکتر نیکوخصلت کد نامزد ۱۵۲۶

  ۶۲ – آقای سیدمهدی دلجو فرزند سید محمد کد نامزد ۱۵۲۸

  ۶۳ – آقای ناصر دلمقانی زاده فرزند مهدی کد نامزد ۱۵۲۹

  ۶۴ – آقای مسعود دل‌آشوب فرزند داود کد نامزد ۱۵۲۷

  ۶۵ – خانم بهارک دیوبند فرزند داود کد نامزد ۱۵۴۵

  ۶۶ – آقای احسان رادین‌مهر فرزند صمدالله کد نامزد ۱۵۴۷

  ۶۷ – آقای عبدالله راسخی فرزند اسد کد نامزد ۱۵۴۸

  ۶۸ – خانم معصومه راشد فرزند رجبعلى کد نامزد ۱۵۴۹

  ۶۹ – آقای محمد رحیم‌زاده فرزند مهدی کد نامزد ۱۵۶۲

  ۷۰ – خانم معصومه رحیمی‌آذر فرزند عادل کد نامزد ۱۵۶۵

  ۷۱ – آقای ولی رحیمی‌نژاد فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۵۶۷

  ۷۲ – آقای پژمان رسول اهری فرزند محمد کد نامزد ۱۵۶۹

  ۷۳ – آقای مجید رضائی‌بصیری فرزند صمد کد نامزد ۱۵۷۲

  ۷۴ – خانم پری‌ناز رضائی‌ممقانی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۷۴

  ۷۵ – خانم لیلا روزبان‌عنصرودی فرزند رضا کد نامزد ۱۵۷۶

  ۷۶ – آقای غلامرضا زارعی‌قره‌بابا فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۵۸۲

  ۷۷ – آقای رضا زائرقلعه‌چه فرزند جلیل مشهور به زائر کد نامزد ۱۵۷۹

  ۷۸ – آقای بهراد زندیه فرزند احد مشهور به دکتر زندیه  کد نامزد ۱۵۸۴

  ۷۹ – آقای نقی زهی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸۵

  ۸۰ – خانم زهرا ساعی فرزند احد کد نامزد ۱۵۸۷

  ۸۱ – خانم معصومه سرائی فرزند طاهر مشهور به سرایى کد نامزد ۱۵۸۹

  ۸۲ – آقای احمد سعیدان فرزند محمدعلى مشهور به دانش کد نامزد ۱۵۹۵

  ۸۳ – آقای محمداسماعیل سعیدی فرزند حسن مشهور به مریمى در آذرشهر و گوگان کد نامزد ۱۵۹۷

  ۸۴ – آقای جواد سقای‌سعیدی فرزند داوود کد نامزد ۱۵۹۸

  ۸۵ – خانم فاطمه سلماسی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۶۱۲

  ۸۶ – خانم نیر سیدزوار فرزند سیدهادی کد نامزد ۱۶۱۴

  ۸۷ – آقای اصغر شفائیه‌هیق فرزند على‌حسین کد نامزد ۱۶۱۸

  ۸۸ – آقای ناصر شکرزاده فرزند شکر کد نامزد ۱۶۱۹

  ۸۹ – آقای اصغر شکیب ینگجه فرزند احمدعلى کد نامزد ۱۶۲۱

  ۹۰ – آقای جلال شیری فرزند هلال کد نامزد ۱۶۲۷

  ۹۱ – آقای رسول شیرین‌سرند فرزند على‌اکبر مشهور به شیری سرند کد نامزد ۱۶۲۸

  ۹۲ – خانم فرناز صاحب خیر فرزند یوسف مشهور به دکتر فرناز صاحب خیر کد نامزد ۱۶۲۹

  ۹۳ – آقای حامد صادق‌زاده زنوزی فرزند صادق مشهور به مهندس صادق‌زاده زنوزی کد نامزد ۱۶۴۱

  ۹۴ – خانم روح‌انگیز صادقیان فرزند عربعلى کد نامزد ۱۶۴۲

  ۹۵ – آقای امیر صدیق‌زاده به‌نام فرزند محمد کد نامزد ۱۶۴۵

 فرزند محمد مشهور به صدیقى کد نامزد ۱۶۴۶

  ۹۶ – آقای محمدعلی صدیقی‌علاء

  ۹۷ – آقای علیرضا صفا فرزند قوام‌الدین کد نامزد ۱۶۴۷

  ۹۸ – آقای میکائیل صفا فرزند سلطانعلی مشهور به صفائی کد نامزد ۱۶۴۸

  ۹۹ – آقای بابک صفوی مهر فرزند حسن کد نامزد ۱۶۵۱

  ۱۰۰ – خانم فاطمه صلاح پورانرجان فرزند محمد کد نامزد ۱۶۵۲

  ۱۰۱ – آقای حسین طایفی‌نصرآبادی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۶۵۴

  ۱۰۲ – آقای سیدناصر طباطبایى‌حسینی فرزند سید جمال کد نامزد ۱۶۵۷

  ۱۰۳ – آقای رضا طیبی خسروشاهی فرزند عبدالعلى  کد نامزد ۱۶۵۹

  ۱۰۴ – آقای توحید عابدی فرزند حسین مشهور به عابدی کد نامزد ۱۶۷۱

  ۱۰۵ – آقای اکبر عالی‌نژاد فرزند اصغر مشهور به عالى کد نامزد ۱۶۷۴

  ۱۰۶ – آقای عباس عباس‌زاده فرزند بهمن مشهور به داماد ملکوتى کد نامزد ۱۶۷۶

  ۱۰۷ – آقای سعید عبدالله‌یان فرزند داود کد نامزد ۱۶۷۹

  ۱۰۸ – آقای حسین عبدی فرزند علی‌محمد کد نامزد ۱۶۸۱

  ۱۰۹ – آقای مهدی عزیزی فرزند ایوالله کد نامزد ۱۶۸۵

  ۱۱۰ – آقای احمدعلی رضابیگی فرزند قدرت مشهور به بیگى کد نامزد ۱۶۹۱

  ۱۱۱ – آقای محمدعلی عباس‌نژادهریس فرزند سیفعلى   کد نامزد ۱۶۹۲

  ۱۱۲ – خانم فاطمه علی‌پور فرزند اسفندیار کد نامزد ۱۶۸۹

  ۱۱۳ – آقای بابک علیاری فرزند محمد کد نامزد ۱۶۹۴

  ۱۱۴ – آقای صمد علیزاده فرزند بهمن کد نامزد ۱۶۹۵

  ۱۱۵ – آقای اکبر عمرانی زنوز فرزند نادر آقا مشهور به دکتر عمرانى کد نامزد ۱۶۹۶

  ۱۱۶ – آقای حسن فدائی‌شجاعی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۱۴

  ۱۱۷ – آقای احدفرج پورقمری فرزند مجید کد نامزد ۱۷۱۶

  ۱۱۸ – آقای رضا فرجی فرزند یارعلی کد نامزد ۱۷۱۹

  ۱۱۹ – آقای فرهاد فرشی‌جلالی فرزند جلیل کد نامزد ۱۷۲۵

  ۱۲۰ – آقای علی‌رضا فرضی فرزند على کد نامزد ۱۷۲۶

 فرهنگیان کد نامزد ۱۷۲۸

  ۱۲۱ – آقای محمدحسین فرهنگی فرزند فرضعلى  مشهور به فرهنگ

  ۱۲۲ – آقای فرید فیروزمند فرزند جواد کد نامزد ۱۷۴۲

  ۱۲۳ – آقای حسین فیض‌الله‌زاده فرزند بابا کد نامزد ۱۷۴۵

  ۱۲۴ – آقای غلامحسین قره‌خانی فرزند باپیر کد نامزد ۱۷۴۷

  ۱۲۵ – آقای میرهادی قره سیدرومیانی فرزند میریوسف  کد نامزد ۱۷۴۸

  ۱۲۶ – خانم میترا قنبرمولائی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۵۲

  ۱۲۷ – آقای غلامرضا کاظمی اسلامیان فرزند یحیی کد نامزد ۱۷۵۶

  ۱۲۸ – خانم نعیمه کرداوغلی‌آذر فرزند حمید کد نامزد ۱۷۵۸

  ۱۲۹ – آقای فرمان کرمروان فرزند محمدکاظم کد نامزد ۱۷۵۹

  ۱۳۰ – خانم ماندانا کلاهدوزمحمدی فرزند محمدرضا  کد نامزد ۱۷۶۵

  ۱۳۱ – آقای مهدی کوه‌سلطانی فرزند رسول کد نامزد ۱۷۶۷

  ۱۳۲ – آقای مجید کیوانی فرزند محبوب کد نامزد ۱۷۶۹

  ۱۳۳ – آقای قاسم کیوانی‌اقداش فرزند بیت‌الله  مشهور به سعید کد نامزد ۱۷۸۱

  ۱۳۴ – آقای مرتضی گاوداراکبری فرزند رضا کد نامزد ۱۷۸۲

  ۱۳۵ – خانم منیژه گیلانی فرزند نادر کد نامزد ۱۷۸۵

  ۱۳۶ – آقای لطیف لطیفی فرزند سیف‌الله مشهور به استاد لطیفى کد نامزد ۱۷۸۶

  ۱۳۷ – آقای رحیم مجیدی فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۷۸۷

  ۱۳۸ – آقای مسعود محمدیان مقدم‌قاضی‌جهانی فرزند حسین مشهور به دکتر محمدیان کد نامزد ۱۷۹۴

  ۱۳۹ – آقای سیدبهرام مرتضوی‌اسکوئی فرزند میرعلى‌اصغر کد نامزد ۱۷۹۸

  ۱۴۰ – آقای محمدحسین مسعودی‌گاوگانی فرزند میرزا تقى مشهور به گوگانى-حاجى کد نامزد ۱۸۱۵

  ۱۴۱ – آقای حمید مظاهری‌راد فرزند کریم کد نامزد ۱۸۱۶

  ۱۴۲ – آقای احمد معمارزاده فرزند محمدباقر کد نامزد ۱۸۱۷

  ۱۴۳ – آقای صمد مغانی فرزند حسین مشهور به مهندس مغانى – حاج صمد کد نامزد ۱۸۱۹

  ۱۴۴ – آقای  عادل  ملائی فرزند عبدالحسین  مشهور به ملائى ورزقان کد نامزد ۱۸۲۶

  ۱۴۵ – خانم  فاطمه  ملکى فرزند قاسم  کد نامزد ۱۸۲۷

  ۱۴۶ – آقای  علی رضا  منادی سفیدان فرزند على  مشهور به دکترمنادی کد نامزد ۱۸۲۸

  ۱۴۷ – آقای گودرز منتظم فرزند شمس‌الله کد نامزد ۱۸۲۹

  ۱۴۸ – آقای بهرام منصوری‌اصل فرزند على‌اصغر کد نامزد ۱۸۴۱

  ۱۴۹ – خانم منصوره موسوی‌زاده فرزند میر قاسم کد نامزد ۱۸۵۱

  ۱۵۰ – آقای میرحبیب میربی رنگ فرزند میرمصطفى  کد نامزد ۱۸۵۶

  ۱۵۱ – آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی فرزند میراحمد  مشهور به تاج‌الدینى کد نامزد ۱۸۵۷

  ۱۵۲ – آقای امیر ناصری نهر فرزند سرخان کد نامزد ۱۸۵۸

  ۱۵۳ – آقای محمد نژدشفیعی‌زاد فرزند مهدی مشهور به مهندس شفیعى کد نامزد ۱۸۶۴

  ۱۵۴ – آقای حسین نصیری فرزند اسدالله کد نامزد ۱۸۶۵

  ۱۵۵ – آقای علیرضا نظری‌اسفنگره فرزند شرینعلی کد نامزد ۱۸۶۷

  ۱۵۶ – آقای علیرضا نوین فرزند حسن مشهور به شهردار نوین- سردار نوین- مهندس نوین کد نامزد ۱۸۷۱

  ۱۵۷ – آقای مسعود نیرومند فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۸۷۴

  ۱۵۸ – آقای علی‌اصغر وثوقی فرزند میرزاصادق کد نامزد ۱۸۹۲

  ۱۵۹ – آقای  بهزاد  وکیلی ملک لو فرزند بهروز  مشهور به دکتر وکیلى کد نامزد ۱۸۹۴

  ۱۶۰ – آقای جواد هاشم‌پور فرزند ابوطالب کد نامزد ۱۸۷۹

  ۱۶۱ – آقای عزیز همایونی‌راد فرزند رضا مشهور به دکتر همایونى کد نامزد ۱۸۹۱

حوزه سراب

  ۱ – آقای رضا افراسیابی فرزند عباس کد نامزد ۱۲۱۵

  ۲ – آقای داود اندرز فرزند قدرت کد نامزد ۱۲۱۶

  ۳ – خانم مهناز بهمنی فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۲۱۷

  ۴ – آقای الماس پورزاهدی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۱۸

  ۵ – آقای جواد پیرانی‌رازلیقی فرزند حسین مشهور به سردار پیران کد نامزد ۱۲۱۹

  ۶ – آقای محمد تجلایی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۴۱

  ۷ – آقای یونس حسینعلی‌زاده فرزند محمدحسین  مشهور به علیزاده کد نامزد ۱۲۴۵

  ۸ – آقای داود خادم فرزند رستمعلی کد نامزد ۱۲۴۶

  ۹ – آقای یوسف داودی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۲۴۷

  ۱۰ – آقای مهدی رضائی فرزند ملک‌علی کد نامزد ۱۲۴۹

  ۱۱ – آقای داود روشنی فرزند قوچعلی مشهور به سردار روشنی کد نامزد ۱۲۵۱

  ۱۲ – خانم لیلا سلطانی فرزند منصور کد نامزد ۱۲۵۶

  ۱۳ – آقای امیر صنعتی‌مهربانی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۲۵۷

  ۱۴ – آقای محمود طاهری‌مهربانی فرزند موسی کد نامزد ۱۲۵۸

  ۱۵ – آقای بهمن عبدالله پورآزاد فرزند علی کد نامزد ۱۲۶۲

  ۱۶ – آقای محمد عبداللهی فرزند نجفقلی کد نامزد ۱۲۶۴

  ۱۷ – آقای اکبر کامرانی فرزند قربان کد نامزد ۱۲۶۵

  ۱۸ – خانم رباب مددی فرزند ولی کد نامزد ۱۲۶۸

  ۱۹ – آقای جواد مکرم فرزند یدالله کد نامزد ۱۲۶۹

  ۲۰ – آقای احمد ملکی فرزند یحیی کد نامزد ۱۲۷۱

  ۲۱ – آقای مجید نصیرپورسردهائی فرزند ابراهیم  مشهور به سردهایی کد نامزد ۱۲۷۲

  ۲۲ – آقای سیف‌الله واحدی فرزند مجید کد نامزد ۱۲۷۵

حوزه شبستر

  ۱ – آقای بشیر آریامنش فرزند یدالله کد نامزد ۱۲۱۴

  ۲ – خانم معصومه آقاپورعلی‌شاهی فرزند قدرت‌الله کد نامزد ۱۲۱۵

  ۳ – آقای بخشعلی اصبحی‌سیس فرزند فتح‌الله کد نامزد ۱۲۱۶

  ۴ – آقای قدرت اصغریان فرزند على‌اصغر کد نامزد ۱۲۱۷

  ۵ – آقای نورالدین پورموسی‌قلی فرزند خلیل مشهور به آقای شهردار- مهندس پورموسى کد نامزد ۱۲۱۸

  ۶ – آقای حسین خلیلیان وایقان فرزند محمد مشهور به خلیلیان کد نامزد ۱۲۴۲

  ۷ – آقای فریدون رضائی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۲۴۵

  ۸ – آقای علیرضا ظفرپور فرزند جعفر کد نامزد ۱۲۵۶

  ۹ – آقای عباس عبادتی‌وایقان فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۵۷

  ۱۰ – آقای جمشید عقلمندمرجانی فرزند محرم کد نامزد ۱۲۵۹

  ۱۱ – آقای على علیلو فرزند على‌اکبر مشهور به علیلو کد نامزد ۱۲۶۱

  ۱۲ – آقای کریم غیاثی‌مرادی فرزند میرزا علی‌اکبر  مشهور به مهندس غیاثی کد نامزد ۱۲۶۲

  ۱۳ – آقای حسین محسن‌زاده قلعه فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶۵

  ۱۴ – آقای حسین محمدی‌بینا فرزند محمود مشهور به دکتر بینا کد نامزد ۱۲۶۷

  ۱۵ – آقای مسعود نمازی‌شندی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶۹

  ۱۶ – آقای امین نوروزی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۷۱

  ۱۷ – آقای علی‌اکبر وصفی‌سیس فرزند یونس کد نامزد ۱۲۷۴

  ۱۸ – آقای حمید هراتی فرزند غضنفر کد نامزد ۱۲۷۲

حوزه کلیبر، خداآفرین و هوراند

  ۱ – آقای قلی‌الله قلی‌زاده فرزند عبدالله مشهور به حاج قلی کد نامزد ۱۲۱۴

  ۲ – آقای علی بهادری‌کلیبر فرزند جواد مشهور به علی وکیل- بهادرانی-دکتر بهادری کد نامزد ۱۲۱۵

  ۳ – آقای پرویز جنگخواه فرزند محمدعلی مشهور به جنگ‌خواه کد نامزد ۱۲۱۷

  ۴ – آقای علی زارعی فرزند ولی‌الله مشهور به دکتر زارعی کد نامزد ۱۲۱۹

  ۵ – آقای پرویز شکوری فرزند هدایت کد نامزد ۱۲۴۵

  ۶ – آقای داود صالحی فرزند عین‌علی کد نامزد ۱۲۴۶

  ۷ – آقای یوسف صفری فرزند یونس کد نامزد ۱۲۴۷

  ۸ – آقای بهرام عباس‌پور فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۴۸

  ۹ – آقای مظاهر قصابی فرزند سلدوز کد نامزد ۱۲۵۲

  ۱۰ – آقای حمدالله قهرمانی فرد فرزند محمدعلی  مشهور به دکتر قهرمانی‌فرد کد نامزد ۱۲۵۶

  ۱۱ – آقای روح‌الله میری فرزند آقامعلی کد نامزد ۱۲۵۹

  ۱۲ – آقای نورالله نوراللهی بسطام فرزند محمدعلی  مشهور به محمد کد نامزد ۱۲۶۱

حوزه مراغه و عجب‌شیر

  ۱ – آقای جعفر آهی فرزند نوروزعلى مشهور به نوحه خوان )مداح( کد نامزد ۱۲۱۴

  ۲ – آقای جعفر بی‌ضرر فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۱۹

  ۳ – آقای علی جلیلی‌شیشوان فرزند قلی کد نامزد ۱۲۴۲

  ۴ – آقای بهمن جم فرزند جواد کد نامزد ۱۲۴۵

  ۵ – آقای محمدعلی حسین‌زاده فرزند سعیدالله  مشهور به – کد نامزد ۱۲۴۶

  ۶ – آقای امیر حیدری فرزند الهویردی کد نامزد ۱۲۴۷

  ۷ – آقای مهدی دوات‌گری فرزند جواد مشهور به حاج مهدی کد نامزد ۱۲۴۹

  ۸ – آقای صابر رائقی فرزند یوسف کد نامزد ۱۲۵۱

  ۹ – آقای حسین رزی‌فام فرزند حسن کد نامزد ۱۲۵۴

  ۱۰ – آقای محمدمهدی رمضان پورمراغی فرزند محمدباقر  کد نامزد ۱۲۵۶

  ۱۱ – آقای محمد رهبری فرزند بلال مشهور به – کد نامزد ۱۲۵۷

  ۱۲ – آقای هادی سبحانی‌نیا فرزند على مشهور به ارومیان کد نامزد ۱۲۵۸

  ۱۳ – آقای موسی سلطانی فرزند بیت‌الله مشهور به سلطانی کد نامزد ۱۲۶۱

  ۱۴ – آقای بولود سلیمانی فرزند ملک‌علی مشهور به دکتر بولود کد نامزد ۱۲۶۲

  ۱۵ – آقای خسرو صدرحقیقی فرزند محمدرسول کد نامزد ۱۲۶۴

  ۱۶ – آقای سیامک صندوقیان شتربانی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۶۵

  ۱۷ – آقای شهرام عبدی‌آذر فرزند امامقلی کد نامزد ۱۲۶۸

  ۱۸ – آقای محمدرضا عطاریان پروین فرزند رضا کد نامزد ۱۲۶۹

  ۱۹ – آقای مجتبی عیدی فرزند علی‌اصغر مشهور به – کد نامزد ۱۲۷۱

  ۲۰ – آقای محمد کریمی‌طاهر فرزند علی کد نامزد ۱۲۷۲

  ۲۱ – آقای مهرداد گل‌محمدی فرح فرزند جواد کد نامزد ۱۲۷۴

  ۲۲ – آقای سعید محمدی فرزند نظامعلى مشهور به سرور کد نامزد ۱۲۷۶

  ۲۳ – آقای صالح نظامی‌چلقائی فرزند محرمعلی کد نامزد ۱۲۸۷

حوزه مرند و جلفا

  ۱ – آقای صفرعلی استادی فرزند قربانعلى کد نامزد ۱۲۱۸

  ۲ – آقای حسین انتظاری فرزند محمد کد نامزد ۱۲۴۵

  ۳ – آقای روح‌الله بابازاده هرزند فرزند محمود مشهور به رضا کد نامزد ۱۲۴۸

  ۴ – خانم معصومه پاشائی بهرام فرزند حسین مشهور به پاشایى کد نامزد ۱۲۵۴

  ۵ – آقای سعید جهانشاهلو فرزند قاسم کد نامزد ۱۲۵۸

  ۶ – آقای محمد حسن‌نژاد فرزند اسلام کد نامزد ۱۲۶۲

  ۷ – آقای داود حسین‌پور فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۴

  ۸ – آقای اصغر خلفی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۸

  ۹ – آقای میربهمن خلقی فرزند میرعباس کد نامزد ۱۲۶۹

  ۱۰ – آقای کریم خیالی‌میاب فرزند مجید کد نامزد ۱۲۷۱

  ۱۱ – آقای هادی رحمن‌زاده بهرام فرزند سودمعلی کد نامزد ۱۲۷۴

  ۱۲ – آقای کریم شافعی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۲۷۹

  ۱۳ – آقای علی شیاری فرزند عباسعلی مشهور به دکترشیاری کد نامزد ۱۲۸۱

  ۱۴ – آقای عیسی صبری فرزند نصرت‌الله کد نامزد ۱۲۸۴

  ۱۵ – آقای علی صمدی‌قربانی فرزند غفار کد نامزد ۱۲۸۶

  ۱۶ – آقای رحمان عباسی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۹۴

  ۱۷ – آقای محمدکاظم عبدیزدانی فرزند قاسم مشهور به یزدانى کد نامزد ۱۲۹۵

  ۱۸ – آقای علی‌اکبر فتاح پورمرندی فرزند على‌اصغر کد نامزد ۱۲۹۷

  ۱۹ – آقای جعفر فتحعلی‌زاده فرزند على کد نامزد ۱۲۹۸

  ۲۰ – آقای محرم فروغی‌شجاعی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۱۶

  ۲۱ – آقای انور قاسمی فرزند قوچاقعلی کد نامزد ۱۴۱۸

  ۲۲ – خانم افتخارالسادات قافله‌باشی فرزند سیدعبدالوهاب مشهور به موسوی – موسوی قافله باشی کد نامزد ۱۴۱۹

  ۲۳ – خانم ویدا کلانتری فرزند عبالمحمد کد نامزد ۱۴۲۴

  ۲۴ – آقای حسین متفکر فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۲۵

  ۲۵ – آقای علی مجیدی فرزند مجید کد نامزد ۱۴۲۶

  ۲۶ – آقای لطف‌الله مختاری‌اصل فرزند محمد کد نامزد ۱۴۲۸

  ۲۷ – آقای روح‌الله مهدی‌لوی فرزند قاسم کد نامزد ۱۴۲۹

  ۲۸ – آقای عیسی میرزائی فرزند قربان کد نامزد ۱۴۵۱

  ۲۹ – خانم زهرا نصیری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۵۴

  ۳۰ – آقای عارف هوشیاری فرزند حسین کد نامزد ۱۴۵۶

حوزه ملکان

  ۱ – آقای شهروز افخمی فرزند فریبرز مشهور به افخمی بنائم۱ظ کد نامزد ۱۲۱۶

  ۲ – آقای احمد انتظاری‌ملکی فرزند حسن کد نامزد ۱۲۱۹

  ۳ – آقای محمدعلی حسن‌پور فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۲۴۶

  ۴ – آقای سلمان خدادادی فرزند ابراهیم مشهور به حاج سلمان کد نامزد ۱۲۴۹

  ۵ – آقای اسفندیار زایرملکی فرزند رحمت‌الله کد نامزد ۱۲۵۱

  ۶ – آقای جبار زینالی فرزند صیاد کد نامزد ۱۲۵۲

  ۷ – آقای سیروس سعادتی لیلان فرزند مهدیقلی  مشهور به سعادتی کد نامزد ۱۲۵۴

  ۸ – آقای ناصر مراغه فرزند صیاد مشهور به ناصر مراغه‌ای کد نامزد ۱۲۶۴

  ۹ – آقای صالح ملکی فرزند یعقوبعلی مشهور به دکتر ملکی کد نامزد ۱۲۶۷

  ۱۰ – آقای سیدعلی موسوی فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۱۲۶۹

  ۱۱ – آقای قنبر واحد فرزند محرم مشهور به دکتر واحدی کد نامزد ۱۲۷۴

  ۱۲ – آقای الماس هوشیارمبارکی فرزند الله‌ویردی کد نامزد ۱۲۷۲

حوزه میانه

  ۱ – آقای حسین ابولقاسم‌زاده فرزند ایوب مشهور به حاج حسین -حاج ابوالقاسم کد نامزد ۱۲۱۵

  ۲ – آقای پدرام اجلی فرزند محرم مشهور به بایرام کد نامزد ۱۲۱۶

  ۳ – آقای مظفر اجلی فرزند یدالله مشهور به پهلوان اجلی – استاد اجلی کد نامزد ۱۲۱۷

  ۴ – آقای محمدحسین  بهبودی فرزند حسن مشهور به حاجی بهبودی کد نامزد ۱۲۱۸

  ۵ – آقای مهدی جمالی‌وردوق فرزند غدیر کد نامزد ۱۲۱۹

  ۶ – آقای سید محمدرضا حاجی اصغری فرزند سید تقی کد نامزد ۱۲۴۱

  ۷ – آقای سید بهلول حسینی فرزند سید محمد کد نامزد ۱۲۴۲

  ۸ – آقای اسماعیل حیدری آزاداغمیونی فرزند رحیم   مشهور به دکتر حیدری‌آزاد کد نامزد ۱۲۴۵

  ۹ – آقای علی رجبی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۲۴۶

  ۱۰ – آقای مجید سلیمی‌ماوی فرزند اسدالله کد نامزد ۱۲۴۷

  ۱۱ – آقای حافظ شورچی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۲۴۹

  ۱۲ – آقای هوشنگ شهبازی فرزند سیف‌الله مشهور به خلبان شهبازی-کاپیتان شهبازی کد نامزد ۱۲۴۸

  ۱۳ – آقای یعقوب شیویاری فرزند یدالله مشهور به دکتر شیویاری کد نامزد ۱۲۵۱

  ۱۴ – آقای بهنام صفائی فرزند محرم کد نامزد ۱۲۵۲

  ۱۵ – آقای فردین فرمند فرزند فرهاد مشهور به دکتر فرمند کد نامزد ۱۲۵۷

  ۱۶ – آقای حاجی قاسمی فرزند ملک مشهور به دکتر حاجی‌قاسمی کد نامزد ۱۲۵۸

  ۱۷ – آقای علیرضا قره‌داغی فرزند علی کد نامزد ۱۲۵۹

  ۱۸ – آقای حسنعلی قنبری‌ممان فرزند احمدعلى کد نامزد ۱۲۶۱

  ۱۹ – خانم شمسی‌مجدی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۶۲

  ۲۰ – آقای جواد مصطفوی فرزند غلام عباس کد نامزد ۱۲۶۸

  ۲۱ – آقای رضا ملکی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۶۹

  ۲۲ – آقای قهرمان مهدیخانی سلیمانلو فرزند سعیدالله  مشهور به قهرمان کد نامزد ۱۲۷۱

حوزه هشترود و چاراویماق

  ۱ – آقای غفار اسماعیلی فرزند محمدباقر مشهور به غفاری کد نامزد ۱۲۱۴

  ۲ – آقای فرامرز امیریان فرزند بهزاد کد نامزد ۱۲۱۶

  ۳ – آقای سید حمزه امینی فرزند میرحسن مشهور به میر حمزه – سید حمزه موسوی کد نامزد ۱۲۱۷

  ۴ – آقای یاسین توکلی فرزند محمد مشهور به دکتر توکلی کد نامزد ۱۲۱۸

  ۵ – آقای مجید رفیعی فرزند اکبر کد نامزد ۱۲۴۱

  ۶ – آقای حسین سلیمانی فرزند غلام کد نامزد ۱۲۴۲

  ۷ – آقای غلامحسین شیری علی‌آباد فرزند عبدالعلی  کد نامزد ۱۲۴۵

  ۸ – آقای اسفندیار صادقی فرزند طهماسب کد نامزد ۱۲۴۶

  ۹ – آقای حمید عبدالله‌پور فرزند زین‌العابدین مشهور به دکترحمید کد نامزد ۱۲۴۷

  ۱۰ – آقای احد عظمی‌آقبلاغ فرزند قاسم کد نامزد ۱۲۴۸

  ۱۱ – آقای حسن مولوی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۵۶

حوزه ورزقان

  ۱ – آقای محمد الیاسی فرزند الیاس مشهور به گل محمد، حاج آقا الیاسى،حاج گل محمد الیاسى کد نامزد ۱۲۱۴

  ۲ – آقای ابوالفضل امانی‌مهترلو فرزند اسکندر کد نامزد ۱۲۱۵

  ۳ – آقای اسماعیل پورشریف فرزند رحیم کد نامزد ۱۲۱۶

  ۴ – آقای ذاکر حیدری فرزند حیدر مشهور به ذاکری کد نامزد ۱۲۱۷

  ۵ – آقای اصغر دشتبان فرزند على کد نامزد ۱۲۱۸

  ۶ – آقای حسین دهقان فرزند سلمان کد نامزد ۱۲۱۹

  ۷ – آقای  غلامرضا  دهقان فرزند امامعلى  مشهور به دکتر دهقان، دهقانى، دکتر دهقانى،دهقانى کاسین کد نامزد ۱۲۴۱

  ۸ – آقای الهویردی‌دهقانی فرزند عیسى مشهور به دهقان، مهندس دهقان، دکتر دهقان، دهقانى، مهندس کد نامزد ۱۲۴۲

  ۹ – آقای میکائیل صفری فرزند نصیرالله کد نامزد ۱۲۴۶

  ۱۰ – آقای علی عباسی آبخواره فرزند قهرمان مشهور به دکتر عباسى اوخارا، کد نامزد ۱۲۴۷

  ۱۱ – آقای محمدرضا عباسی استمال فرزند علی  مشهور به عباسی کد نامزد ۱۲۴۸

  ۱۲ – خانم زینت عظیمی‌اندریان فرزند تقی مشهور به دکتر عظیمى کد نامزد ۱۲۵۱

  ۱۳ – آقای رضا علی‌زاده فرزند سلطان مشهور به مهندس، مهندس علیزاده، علیزاده کاسین، علیزاده، کد نامزد ۱۲۵۲

  ۱۴ – آقای سعید علیزاده فرزند عبدالحسین مشهور به صیاد علیزاده، سرهنگ خاروانا، علیزاده خاروانا کد نامزد ۱۲۵۴

  ۱۵ – آقای علی قربان‌زاده‌ورزقان فرزند الهویردی کد نامزد ۱۲۵۶

  ۱۶ – آقای محسن ملکی فرزند رحمان کد نامزد ۱۲۵۷