پابگاه خبری قلم پرس

در صورت تمایل برای تماس و یا ارسال هر گونه خبر، پیشنهاد و  انتقاد به قلم پرس از طریق پست الکترونیکی یا شماره تماس اقدام فرمایید.

 

پست الکترونيک : info@qalampress.ir

 

پيامک: ۱۰۰۰۹۱۴۴۰۳۰۱۹۱      موبايل : ۰۹۱۴۴۰۳۰۱۹۱