پابگاه خبری قلم پرس

در صورت تمایل برای تماس و یا ارسال هر گونه خبر، پیشنهاد و  انتقاد به قلم پرس از طریق پست الکترونیکی یا شماره تماس اقدام فرمایید.

 

پست الکترونیک : info@qalampress.ir

 

پیامک: ۱۰۰۰۹۱۴۴۰۳۰۱۹۱      موبایل : ۰۹۱۴۴۰۳۰۱۹۱