اجرای دومین هفته طرح شنبه های بدون دستفروش در محدوده مرکزی شهر
اجرای دومین هفته طرح شنبه های بدون دستفروش در محدوده مرکزی شهر

اجرای دومین هفته طرح شنبه های بدون دستفروش در محدوده مرکزی شهر معاون خدمات شهری منطقه ۸ از اجرای دومین هفته طرح شنبه های بدون دستفروش در محدوده مرکزی شهر خبر داد. به گزارش  شهریار، رسول شایان ضمن اعلام خبر فوق افزود: در راستای ساماندهی معابر منطقه ۸، طرح جمع آوری دستفروشان با عنوان شنبه […]اجرای دومین هفته طرح شنبه های بدون دستفروش در محدوده مرکزی شهر

معاون خدمات شهری منطقه ۸ از اجرای دومین هفته طرح شنبه های بدون دستفروش در محدوده مرکزی شهر خبر داد.

به گزارش  شهریار، رسول شایان ضمن اعلام خبر فوق افزود: در راستای ساماندهی معابر منطقه ۸، طرح جمع آوری دستفروشان با عنوان شنبه های بدون دستفروش در کلیه معابر و محورهای محدوده شهرداری منطقه ۸ از هفته قبل آغاز شده و این هفته نیز اجرایی گردیده ودر قالب این طرح، عوامل سدمعبر منطقه ۸، با جمع آوری بساط دست فروشان در کلیه معابر شهری، مانع ایجاد سد معبر و بازگشت آرامش به معابر شهرداری منطقه ۸ شدند.

وی با تاکید بر اینکه جمع آوری دستفروشان وظیفه قانونی شهرداری است، گفت: قانون به ما برای جمع آوری دستفروشان تکلیف کرده و ما با جمع اوری دست فروشان تنها به وظیفه قانونی خود عملی می کنیم.

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ در پایان گفت: طرح ساماندهی دستفروشان به زودی در سایر روزهای هفته در معابر پرتردد منطقه ۸، اجرایی خواهد شد.
 

.