اجرای اولین نمایش با موضوع اغتشاشات سال ۱۰۴۱ در تبریز/ اکران نمایش ماه جان در تبریز
اجرای اولین نمایش با موضوع اغتشاشات سال ۱۰۴۱ در تبریز/ اکران نمایش ماه جان در تبریز
رسول امامی گفت: نمایش ( ماه جان) از ۱۵ آذر و به مدت پنج روز در ساعت ۱۸.۳۰ پذیرای تماشاگران خواهد بود.

به گزارش قلم پرس رسول امامی عصر شنبه در نشست خبری این تئاتر در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشنامه یک اثر انتقادی صریح است که برای اولین بار در شمال غرب با این ادبیات و موضوع به صحنه می رود
.
وی افزود: کش و قوس های فراوانی برای این اجرا وجود د‌اشت که باعث شد متن این اثر نمایشی سه بار بازنویسی شود تا بتواند مجوز بگیرد.

کارگردان این نمایشنامه گفت: ما با جلساتی که برگزار کردیم توانستیم زوایای این مسئله را بررسی کنیم و با همفکری هم بهترین اجرا را برای به نمایش کشیدن اغتشاشات سال گذشته انتخاب کنیم.

امامی ادامه داد: البته هدف اصلی در این نمایش، اشاره به خود اغتشاشات نیست بلکه بررسی علل و ریشه یابی اغتشاشات است. همچنین ما سعی کرده ایم این نمایش را بدون هیچ گونه گرایشی فکری برگزار کنیم.

وی در مورد موضوع این نمایشنامه اذعان کرد: ما اسم ماه جان را نمادی از شخصیت مادر انتخاب کرده ایم زیرا که مادر مام میهن و وطن است و همه به آن غیرت دارند.

 

کارگردان نمایش ماه جان ادامه داد: این نمایش حامی مالی ندارد و همه هزینه ها به صورت شخصی پرداخته شده است.

 

امامی در پایان گفت: این نمایش از ۱۵ آذر و به مدت پنج روز در ساعت ۱۸.۳۰ پذیرای تماشاگران خواهد بود.