آمار نهایی مصدومین حوادث چهارشنبه سوری استان به ۴۲۴نفر رسید
آمار نهایی مصدومین حوادث چهارشنبه سوری استان به ۴۲۴نفر رسید

رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت: در حوادث چهار شنبه آمار نهایی مصدومین استان به ۴۲۴نفر رسید و موردی از فوت و قطع عضو گزارش نشد به گزارش قلم پرس،  رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در حوادث چهار شنبه آمار نهایی مصدومین استان به ۴۲۴نفر […]

رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت: در حوادث چهار شنبه آمار نهایی مصدومین استان به ۴۲۴نفر رسید و موردی از فوت و قطع عضو گزارش نشد

به گزارش قلم پرس،  رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در حوادث چهار شنبه آمار نهایی مصدومین استان به ۴۲۴نفر رسید و موردی از فوت و قطع عضو گزارش نشده است، گفت:از این آمار ۳۱۳نفردر شهر تبریز مصدوم وبه مراکز درمانی منتقل شدند.
دکتر روزبه رجائی افزود:۱۱۱نفر هم در سایر شهرستانهای استان به مراکز درمانی منتقل و تحت درمان قرار گرفتند.
وی خاطرنشان شد:شهرستان بناب با ۱۷مصدوم واهربا۱۴ مصدوم بیشترین مصدومین شهرستانی را به خود اختصاص دادند.
دکتر رجائی با اعلام ۳۹بستری در سطح تبریز و ۹ مورد مصدومیت منجربه بستری در سایر شهرستانهای استان خبر داد.
وی خاطرنشان شد:بیمارستان نیکوکاری با ۸۶ مورد مراجعه بیشترین آمار مراجعه کننده را در شب چهارشنبه سوری داشت.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت:بغیر از جوان ۲۷ ساله که در بخش مراقبتهای ویِژه بیمارستان سینا بستری است خوشبختانه مصدومیت حاد دیگری در مراکز درمانی بستری نمی باشد.
وی در پایان عنوان کرد:مصدومین سوختگی وچشمی جنس مرد بیشترین مصدومان را شامل شد
متاسفانه مراسم چهار شنبه سوری با رعایت نکردن موارد ایمنی و استفاده از مواد محترقه خطر ساز سالانه باعث مصدومین هموطنان می شود