آشنا: کلام رهبری یک هشدار جدی به فهرست سازان انتخاباتی ضد دولت است
آشنا: کلام رهبری یک هشدار جدی به فهرست سازان انتخاباتی ضد دولت است

مشاور فرهنگی رییس جمهوری با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره دوقطبی مجلس دولتی و ضددولتی گفت: این کلام رهبری نظام هشداری جدی به فهرست سازان ضد دولت است که باید در رفتار انتخاباتی خود و در صورت راهیابی احتمالی به مجلس، در رفتار پارلمانی خویش بازنگری کنند. حسام الدین آشنا در گفت وگو […]

مشاور فرهنگی رییس جمهوری با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره دوقطبی مجلس دولتی و ضددولتی گفت: این کلام رهبری نظام هشداری جدی به فهرست سازان ضد دولت است که باید در رفتار انتخاباتی خود و در صورت راهیابی احتمالی به مجلس، در رفتار پارلمانی خویش بازنگری کنند.

حسام الدین آشنا در گفت وگو با ایرنا در باره فرمایشات امروز حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: دولت منتخب مردم ، مورد تایید و حمایت مقام معظم رهبری است و آن ها حق ندارند با تبلیغاتی مبتنی بر ضدیت با دولت وارد کارزار انتخابات شوند.
متن کامل این مصاحبه چنین است:

**آقای دکتر آشنا، مقام معظم رهبری در سخنان امروز خود درباره معنای عبارات میانه روی و تندروی به نکات مهمی اشاره فرمودند. به نظر شما ایشان نسبت به چه چیز هشدار می دهند؟
– برای درک بهتر معنای سخن مقام معظم رهبری باید بسیار دقیق بود. اولاً ایشان در مقام پاسخگویی به تفسیر برخی غربی ها از واژه تندرو هستند. ثانیا ایشان فرموده اند «… بدخواهان این تعبیر را به کار بردند و منظور آنها از تندرو کسانی است که نسبت به انقلاب اسلامی و تفکر و اصول امام پایبندتر و مصمم تر هستند و مقصود آن ها از میانه رو کسانی هستند که در مقابل بیگانگان، تسلیم و سازش پذیرتر هستند.»اگر به تعبیر وندی شرمن درباره آقای دکتر روحانی توجه کنیم بسیاری از مسائل روشن می شود. او اواسط بهمن ماه امسال به صراحت گفته بود «در ایران تندرو هست و تندروی تندرو. روحانی میانه رو نیست، او یک تندرو است.» وی در ادامه هم تیم مذاکره کنندگان ایرانی را «مذاکره کنندگانی سرسخت، باهوش و قانونمند» خوانده بود.
شرمن وقتی رئیس جمهور ایران را تندرو می خواند، ناخودآگاه همان معنایی را بیان می کند که مقام معظم رهبری مد نظر دارند، یعنی حسن روحانی هم به اصول امام و انقلاب پایبند و مصمم است، و هم در مقابل بیگانه سر تسلیم و سازش فرود نمی آورد. مقام معظم رهبری می فرمایند «کسانی که در بیرون مرزها تعبیر تندرو را به کار می برند، مقصودشان جریان وفادار به انقلاب و حزب اللهی ها است.» در این چارچوب وندی شرمن هم آقای دکتر روحانی را تندرو می خوانند و خالص حرفش این است که حسن روحانی وفادار به انقلاب است.
دقت در کلام رهبری نشان می دهد ایشان نسبت به تکرار عباراتی که خارجی ها به کار می برند، بدون توجه به معنای این واژه ها در گفتمان آن ها، هشدار می دهند. واژه های تندرو و میانه رو در آن گفتمان معنای خاصی دارد. مقام معظم رهبری هشدار می دهند که واژه میانه رو هم به معنای مد نظر آن ها به کار گرفته نشود. شورای محترم نگهبان هم قاعدتا تمام تلاش خود را بکار برده است تا میانه روها – یعنی کسانی که وفادار به انقلاب، ارزش ها و منافع ملی ایران نباشند و از وابستگی به خارجی حمایت کنند- در بین جریانات و کسانی که تأیید صلاحیت شده اند حضور نداشته باشند همه این گروه ها در اصول و پایبندی به اسلام و منافع ملی ایران، تندرو هستند.
میان اعتدال که مقام معظم رهبری آن را همان اسلام معرفی کرده اند و ویژگی های آن را مقابله شدید با کفار و مهربانی با یکدیگر، یعنی امر به معروف و نهی از منکر بر شمرده اند و میانه روی به معنای مصطلح غربی تفاوت از زمین تا آسمان است.

**مقام معظم رهبری درباره دوقطبی مجلس دولتی و ضددولتی را هم نقد کرده اند. نظر شما درباره این موضوع چیست؟
– رهبری بدنبال حاکمیت اخلاق و آرامش در فضای سیاسی کشور حتی در شرایط انتخاباتی هستند. این هشدار بیش از هر چیز کمپین انتخاباتی برخی افراد را نقد می کند که خود را منتسب به اصولگرایی معرفی می کنند هر شهروندی در سطح شهرها ،در فضای مجازی و در سخنرانی ها و مصاحبه های برخی افراد جستجو کند در می یابد که کمپین انتخاباتی آن ها مبتنی بر ضدیت با سیاست خارجی، اقتصاد، سیاست اجتماعی و هر سیاست و هر برنامه ای بنا شده است که دولت بدنبال آن است.در تمام صفخات برخی شب نامه ها که روزانه منتشر می شود هیچ صفحه سفیدی در کارنامه دولت دیده نمی شود.آن ها با اصلی ترین برنامه دولت که برجام بوده به صراحت مخالفت می کنند و اگر عزم راسخی در سطح عالی نظام برای حل و فصل پرونده هسته ای وجود نداشت، و توانایی داشتند، اجازه کار به دولت نمی دادند. آن ها با جزئیات برنامه های دولت در حد خرید هواپیما برای نوسازی ناوگان هوایی کشور که سال ها درباره ضرورت آن بحث شده، مخالفت می کنند. وزیر خارجه ای را که مورد تأیید و تمجید رهبر انقلاب است می آزارند و تخطئه می کنند. به گمان من این کلام رهبری نظام هشداری جدی متوجه فهرست سازانی است که باید در رفتار انتخاباتی خود و در صورت راهیابی احتمالی به مجلس، در رفتار پارلمانی خود بازنگری کنند. دولت منتخب مردم ، مورد تایید و حمایت مقام معظم رهبری است و آن ها حق ندارند با تبلیغاتی مبتنی بر ضدیت با دولت وارد کارزار انتخابات شوند.