آذربایجان شرقی در حال حاضر با جایگاه واقعی خودش فاصله دارد
آذربایجان شرقی در حال حاضر با جایگاه واقعی خودش فاصله دارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی، گفت: تلاش داریم در حوزه آذربایجان شرقی در رابطه با بحث بستر سازی برای توسعه کارهایی را انجام بدهیم و انجام دادیم، اما آذربایجان شرقی در حال حاضر با جایگاه واقعی خودش فاصله دارد و باید با تلاش دسته جمعی این مسیر را طی کنیم. رئیس شورای هماهنگی […]

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی، گفت: تلاش داریم در حوزه آذربایجان شرقی در رابطه با بحث بستر سازی برای توسعه کارهایی را انجام بدهیم و انجام دادیم، اما آذربایجان شرقی در حال حاضر با جایگاه واقعی خودش فاصله دارد و باید با تلاش دسته جمعی این مسیر را طی کنیم.

رئیس شورای هماهنگی مدیران استانی دستگاه های اجرایی تابعه وزات امرو اقتصادی و دارایی در استان آذربایجان شرقی، در آیین تکریم مدیرکل سابق امور مالیاتی استان و معارفه مدیرکل جدید، با بیان اینکه بحث تغییر و تحول در نظام اداری یک واقعیت است، اظهار داشت: اقتضای کار اداری اینگونه بوده و مهم این است که انسان ها در روند توسعه نقش موثری داشته باشند.
رضا حسینی، بیان کرد: این نهاد یکی لز ساختارهای موثر در جوامع و کشورها مخصوصا در کشور ما بوده که نظام برنامه ریزی آن بر مبنای نظام درآمد هزینه می باشد، به عبارتی دیگر هر نوع اتفاق و ایجاد خدماتی می خواهد انجام شود برای رونق اقتصادی همه از مسیر درآمد بوده و تا زمانی که درآمدی وجود نداشته باشد تبعا سازندگی وتوسعه و اقدام بعدی نیز شکل نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: آقای رسولی بخش عمده ای از این وظایف را در منطقه آذربایجان شرقی برعهده داشتند و سخت ترین مسئولیت را در این حوزه در سطح اقتصادی بر عهده گرفتند و یکی از موثرترین وموفق ترین مدیران امور مالیاتی در سطح کشور بودند، البته نه به جهت میزان وصول مالیات که ایشان در رابطه با مالیاتی سعی می کردند بر مبنای عدالت مالیاتی و تشخیص واقعی ومتناسب با عدالت و توان منطقه ای وظایف خود را انجام دهد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی، تاکید کرد: آنچه آقای رسولی را در سطح کشور برجسته کرد، اقدامات او در استفاده از ابزارهای نوین در امور مالیاتی و خدماتی بود که توانستند برای مردم ارایه دهند و کارهایی که کردند در سطح کشور بی نظیر بوده است
وی خاطرنشان کرد: ایشان برای مردم و ارباب رجوع وقت می گذاشت و احترام قایل بود و سعی می کرد فرهنگ مالیاتی را توسعه دهد.
حسینی گفت: آقای رسولی در کنار استقلال کاری با وجود مدیریت ۱۴۰۰ نفر کارمند که به خوبی ایفای نقش کردند آنچه لازم بود در رابطه با تفویض اختیارات انجام میداد و در کنار آن دیگر ادارات و بخش ها و شهرستان ها را کنترل می کرد.
وی ادامه داد: البته ما به عنوان خدمت گذار حوزه سرمایه گذاری و حوزه بخش خصوصی در خدمت استان هستیم و تلاش داریم در حوزه آذربایجان شرقی در رابطه با بحث بستر سازی برای توسعه کارهایی را انجام بدهیم و انجام دادیم، اما آذربایجان شرقی در حال حاضر با جایگاه واقعی خودش فاصله دارد و باید با تلاش دسته جمعی این مسیر را طی کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی، خاطرشنان کرد: مدیرکل امور مالیاتی استان به عنوان تامین کننده بخش عمده ای از هزینه های دستگاه های اجرایی بوده و موفقیت های دستگاه های اجرایی از قبل تلاش هایی است که در امور مالیاتی استان شکل رفته و اگر این کار انجام نمی شد قطعا در نظام تخصیص بودجه نیز با مشکل مواجع می شدیم.
وی با بیان اینکه هر چند در سه سال اخیر در رابطه با بودجه چالش هایی است اما خوشبختانه با تلاش مجموعه های مدیریتی مالی مشکلات تا حدودی رفع شده، گفت: البته باید از سایر ظرفیت ها هم استفاده کنیم و نباید صرفا متکی باشیم به نظام درآمدی و هزینه کشوری و دولتی که نمی تواند جوابگوی همه نیازهای مالی و توسعه ای کشور باشد.