کتاب حمل‌ونقل ریلی تبریز تجربه‌نگاری شاخصی در حوزه تخصصی است
کتاب حمل‌ونقل ریلی تبریز تجربه‌نگاری شاخصی در حوزه تخصصی است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، با تأکید بر ضرورت تجربه‌نگاری در امور اجرایی اظهار کرد: کتاب حمل‌ونقل ریلی تبریز تجربه‌نگاری شاخصی در حوزه تخصصی است.

به گزارش قلم پرس، سید قاسم ناظمی در آیین رونمایی کتاب حمل‌ونقل ریلی تبریز اظهار کرد: انتشار این کتاب مبارک است چرا که امروز اتفاق بزرگی به وقوع پیوسته است و شاهد تاریخ نگاری هستیم که به شدت مورد غفلت واقع شده است.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما در حوزه تاریخ شفاهی مدیران اقدامی صورت نگرفته است و بعضاً به صورت موردی شاهد برخی از اقدامات بودیم اما این موارد نیز نتوانسته این نیاز را در جامعه رفع کند.
وی افزود: این غفلت باعث شده است ما بخشی از تجارب را از دست می‌دهیم و انتظار داریم امروز این اتفاق در دیگر سازمان‌ها نیز مورد تأسی قرار بگیرد و بتوانیم تجربه‌نگاری شایسته‌ای از اقدامات مدیران این سرزمین داشته باشیم‌.
وی ضمن تقدیر از سازمان قطار شهری ادامه داد: کاری که در مترو تبریز انجام شده، وظیفه ذاتی نهادهای دانش بنیان است؛ اگر وضعیت دانش در کشور ما آشفته است به دلیل این است که اتفاقاتی از این جنس که امروز شاهد هستیم، روی نداده است.
ناظمی افزود: مدیریت دانش نیز در سازمان‌ها مورد غفلت است و باید تلاش کنیم در این مسیر اتفاقات و رویدادها از جنس شفاهی به عنصر کتبی تبدیل شود. متأسفانه فرهنگ شفاهی در ایران بر فرهنگ کتبی غلبه دارد و این فرهنگ بر غفلت‌ها دامن زده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، با اشاره به تجربیات موفق شرکت‌های بزرگ دنیا در انتقال تجربیات گفت: مدیران موفق بخش خصوصی در دنیا تاریخ نگاری‌های خاصی دارند و وقتی خاطرات از شکل شفاهی به کتبی تبدیل می‌شود این تجربیات قابل انتقال است. اگر عنصر تجربه‌نگاری در جریان‌های اداری نیز مرسوم شود و اگر مدیر بعدی ملزم به استفاده از این تجربیات باشد قطعاً اشتباهات گذشته را انجام نخواهیم داد.
ناظمی با اشاره به عدم ارتباط صحیح حوزه اجرا و دانشگاه گفت:گپ بین حوزه اجرا و حوزه دانشگاه، دیگر غفلتی است که باید مورد توجه قرار گیرد، متأسفانه فاصله بین فضای دانشگاهی و حوزه اجرا بسیار زیاد است و منجر به تحمیل هزینه‌های زیادی است، حوزه آکادمیک حوزه ارجاع است نه سخنرانی پس به جای بنرهای تبلیغاتی و صرفه‌جویی‌ها بتوانیم تجربیات را به شکل مکتوب ارائه کنیم این فاصله کاهش خواهد یافت.