به گزارش قلم پرس، عباس رنجبر در این دیدار اظهار کرد: فرزندان شاهد شاغل در شهرداری افتخار این مجموعه هستند و می‌توانند با کارآمدی خود، الگوی دیگر کارکنان باشند. او ادامه داد: در این جلسه برخی از دغدغه‌های اداری کارکنان فرزندان شاهد مطرح شد که بنده به جد پیگیر حل این مسائل خواهم بود. شهردار […]

به گزارش قلم پرس، عباس رنجبر در این دیدار اظهار کرد: فرزندان شاهد شاغل در شهرداری افتخار این مجموعه هستند و می‌توانند با کارآمدی خود، الگوی دیگر کارکنان باشند.

او ادامه داد: در این جلسه برخی از دغدغه‌های اداری کارکنان فرزندان شاهد مطرح شد که بنده به جد پیگیر حل این مسائل خواهم بود.

شهردار تبریز یادآور شد: به عنوان شهردار تبریز پیگیر فراهم کردن مسیر ارتقا شغلی تمام کارکنان و به ویژه فرزندان شاهد هستم که در واقع ویترین مجموعه خادمان شهرداری تبریز به شمار می‌آیند.

عباس رنجبر تاکید کرد: پیگیر تبدیل وضعیت هرچه سریع‌تر فرزندان ایثارگران در مجموعه شهرداری تبریز هستیم و امیدواریم مراحل اداری آن به خوبی و به صورت قانونی و یکسان پیش برود.