میزان حقوق اعضای شورا شهر تبریز در آبان
میزان حقوق اعضای شورا شهر تبریز در آبان

میزان حقوق اعضای شورا شهر تبریز در آبان لیست دریافتی و حق‌الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در آبان ماه منتشر شد. به گزارش قلم پرس،از تبریز، لیست حق‌الجلسات اعضای این شورا به منظور رعایت شفافیت و طبق روال قبلی منتشر شد. لیست حق‌الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر در آبان ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر […]


میزان حقوق اعضای شورا شهر تبریز در آبان


لیست دریافتی و حق‌الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در آبان ماه منتشر شد.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، لیست حق‌الجلسات اعضای این شورا به منظور رعایت شفافیت و طبق روال قبلی منتشر شد.

لیست حق‌الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر در آبان ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

پایان پیام/