لزوم برنامه ریزی برای حذف هزینه های زاید در مجموعه مدیریت شهری
لزوم برنامه ریزی برای حذف هزینه های زاید در مجموعه مدیریت شهری

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: اقدام شهردار تبریز در پیگیری پرداخت حقوق کارگران و کارکنان شهرداری تبریز اقدام شایسته و ارزشمندی است.

به گزارش قلم پرس، کریم صادق زاده با بیان اینکه برنامه اعضای شورا ارتقا کرامت انسانی کارکنان و کارگران شهرداری تبریز است گفت: از شهردار تبریز برای پیگیری پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارگران شهرداری تشکر و قدردانی می کنم.

او با بیان اینکه اعضای شورای شهر در نامه ای از شهردار تبریز خواسته بودند به این موضوع رسیدگی کند اظهار داشت: خوشبختانه شهردار محترم در این خصوص جلسات متعددی تشکیل داده و همیشه بر اجرای قانون تاکید داشتند که این موضوع بسیار موجب امتنان است.

این عضو شورای شهر تبریز افزود: شهردار تبریز در جلسات تاکید داشته که نباید نظرات شخصی در پرداخت حقوق که عرف و قانون است دخالت داده شود.

صادق زاده با تاکید بر خبر خوش شهردار تبریز مبنی بر پرداخت حقوق کارکنان گفت: باید برنامه ریزی لازم برای حذف هزینه های زاید در مجموعه مدیریت شهری انجام شود.

او یافتن راهکار لازم برای تامین حقوق کارکنان و کارگران شهرداری تبریز در شرایط اقتصادی امروز جامعه را کاری سخت دانست و ادامه داد: کارکنان شهرداری باید تلاش خود را برای کسب درآمد بیشتر و ارتقای بهره وری و انضباط کاری به کار بگیرند.

سخنگوی شورای شهر تبریز با بیان اینکه هر مجموعه ای که به پرسنل خود اهمیت داده نتیجه آن را برداشت کرده است، اظهار داشت: از طرف کارگران شهرداری به شهردار تبریز وعده داده ام اگر مسائل صنفی کارگران حل شود شاهد افزایش بهره وری در شهرداری و تحقق اهداف سازمان خواهیم بود.