لازمه استخراج ‏مواد معدنی احیای دریاچه ارومیه است
لازمه استخراج ‏مواد معدنی احیای دریاچه ارومیه است

مدیر پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه و متخصص آب با تایید وجود ذخایر بسیار ‏ارزشمند مواد معدنی در این پهنه آبی می‌ گوید: براساس آخرین تحقیقات انجام شده تنها روش فنی ‏استحصال مواد معدنی به ویژه استحصال ماده معدنی لیتیوم از دریاچه ارومیه، وجود شورابه است بنابراین برای استخراج ‏مواد معدنی باید دریاچه ارومیه احیا شود.

به گزارش قلم پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،  دکتر کامران زینال زاده مدیر پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه و متخصص آب با تایید وجود ذخایر بسیار ‏ارزشمند مواد معدنی در این پهنه آبی می‌ گوید: براساس آخرین تحقیقات انجام شده تنها روش فنی ‏استحصال مواد معدنی به ویژه استحصال ماده معدنی لیتیوم از دریاچه ارومیه، وجود شورابه است بنابراین برای استخراج ‏مواد معدنی باید دریاچه ارومیه احیا شود.

وی ادامه داد: دریاچه ارومیه به عنوان یک اکوسیستم بی نظیر آب شور و یکی از زیستگاه‌ های مهم جهانی ‏جایگاه بی نظیری در محیط زیست منطقه داشته است و دارای ذخایر بسیار ارزشمند اقتصادی مانند آرتمیا و ‏عناصر با ارزش در شورابه و ترکیبات بستر دریاچه می‌باشد. ‏

این متخصص آب اضافه کرد: عناصر و ترکیبات شورابه دریاچه ارومیه مانند لیتیوم، نقش مهمی در تامین مواد اولیه ‏بسیاری از صنایع با قابلیت صادراتی بودن بالا می‌ باشند، اما اقتصادی‌ ترین و امکان پذیرترین روش استحصال ‏بسیاری از این ترکیبات و عناصر تنها از شورابه دریاچه می‌ باشد، به عبارت بهتر، فقط با حفظ آب دریاچه ‏ارومیه امکان بهره مندی از پتانسیل‌های آن مقدور است. ‏