معاون گردشگری آذربایجان شرقی از برگزاری جشنواره فرهنگی و گردشگری «شیور» در شهرستان اهر خبر داد.


معاون گردشگری آذربایجان شرقی از برگزاری جشنواره فرهنگی و گردشگری «شیور» در شهرستان اهر خبر داد.