باید پنجره واحدی در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی تشکیل شود
باید پنجره واحدی در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی تشکیل شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در شرایط فعلی پیدایش دوباره و دوباره اخلال گران دور از ذهن نیست، از این رو با مفاسد باید به صورت سیستمی برخورد شود. به گزارش قلم پرس، معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص آغاز برخورد اکید با مفسدان و اخلال گران […]

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در شرایط فعلی پیدایش دوباره و دوباره اخلال گران دور از ذهن نیست، از این رو با مفاسد باید به صورت سیستمی برخورد شود.

به گزارش قلم پرس، معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص آغاز برخورد اکید با مفسدان و اخلال گران اقتصادی، گفت: در برهه فعلی این نوع اقدامات می تواند التهابات شکل گرفته را کاهش دهد و قطعا باید با متخلفان به صورت جدی برخورد شود.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی باید به صورت سیستمی انجام بگیرد، افزود: درمان اقتصاد کشور مهم تر از برخورد با مفسدان اقتصادی است زیرا در شرایط فعلی پیدایش دوباره و دوباره اخلال گران دور از ذهن نیست.

باید زیرساخت لازم برای جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور ایجاد شود

وی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت لازم برای جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور ایجاد شود، تصریح کرد: باید بدانیم پیشگیری بهتر از درمان است از این رو صرف انرژی در حوزه جلوگیری از بروز مفاسد نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

آقاپور علیشاهی با بیان اینکه ارایه فرصت آزادی به مطبوعات یکی از زمینه های جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی در کشور است، گفت: در آزادی مطبوعات کنترل بر روندها و فرآیندها آسان تر خواهد بود.

باید پنجره واحدی در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی تشکیل شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید پنجره واحدی در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، افزود: اینکه در شرایط فعلی اشد مجازات برای مفسدان اقتصادی در نظر گرفته شود یا موارد از این دست به صورت مقطعی می تواند وضعیت را بهبود ببخشد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت