به گزارش قلم پرس، روح الله رشیدی در جلسه کمیته فنی پارک بزرگ تبریز اظهار کرد: از سال‌های گذشته در مورد پارک بزرگ صحبت می‌شود و ما در دوره اخیر مدیریت شهری به این نتیجه رسیده ایم که اولویت ما ابتدا باید حفظ اراضی کشاورزی باشد که نسل اندر نسل وجود داشته است. وی ادامه […]

به گزارش قلم پرس، روح الله رشیدی در جلسه کمیته فنی پارک بزرگ تبریز اظهار کرد: از سال‌های گذشته در مورد پارک بزرگ صحبت می‌شود و ما در دوره اخیر مدیریت شهری به این نتیجه رسیده ایم که اولویت ما ابتدا باید حفظ اراضی کشاورزی باشد که نسل اندر نسل وجود داشته است.

وی ادامه داد: شهرداری نیز اگر می‌خواهد در این منطقه کاری کند، باید با لحاظ این اولویت و با تقویت این اراضی باشد چون از زمانی که شهرداری به این منطقه ورود پیدا کرده و زمین‌ها را تملک کرده است، مدیریت خوبی اتفاق نیفتاده و این زمین‌ها آسیب دیده و زمین‌هایی که قدمت انها به ۷۰۰ سال قبل می‌رسد، بدون رسیدگی مانده و خشک شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تبریز عنوان کرد: این زمین‌ها را مردم بهتر از ما نگهداری می‌کردند و با این حال ما در شورای ششم تصمیم گرفته‌ایم که این زمین‌ها را با چنگ و دندان حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه ایده طرح پارک بزرگ، گسترده‌تر از صرف حفظ اراضی بود، افزود: با توجه به اینکه هر طرحی باید قابلیت اجرایی داشته باشد و متناسب با توان شهرداری بوده و به هدف نهایی برسد، در شورای ششم پیشنهاد شد که شهرداری این طرح را محدود و کانون اصلی را اراضی موجود قرار دهد.

رشیدی گفت: هر مشاوری هم که می خواهد اینجا کار کند، باید طرح هایش ناظر بر حفظ اراضی، ایجاد راه دسترسی، ایجاد بازارچه های توزیع، تامین آب کشاورزان و اصلاح شبکه آبیاری و … باشد تا در نهایت این زمین‌ها با اجاره به کشاورزان حفظ و زمین‌های خشک شده دوباره احیا شود.

وی عنوان کرد: ما منتی برای مردم نمی زنیم، چراکه مردم این باغ‌ها را نگه داشته بودند و ورود شهرداری این زمین‌ها را خراب کرده است.تلاش می‌کنیم که این زمین‌ها تخریب نشود.

رشیدی اظهار کرد: ایده طرح پارک بزرگ فعلا نمی‌تواند عملیاتی شود چرا که چند هزار میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه لازم است. بر این اساس ما گفته‌ایم که هدف فعلی، باید حفظ وضع موجود باغ‌های غرب تبریز باشد و دستکاری و ورود شهرداری نیز در نهایت به نفع کشاورزان باشد.