به گزارش ایسنا، نمایندگان ورزشکاران، نماینده داوران، نماینده مربیان و نماینده باشگاه ها جهت شرکت در جلسه مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج معرفی شدند که به شرح  زیر است: نماینده ورزشکاران۱-پرهام مقصودلو۲-پویا ایدنی۳- سارا خادم الشریعهنماینده داوران:مهرداد پهلوان زادهنماینده مربیان:امیررضا پوررمضانعلینماینده باشگاه ها:۱- باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا۲-باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس به گزارش ایسنا، تاریخ مجمع انتخاباتی فدراسیون […]

به گزارش ایسنا، نمایندگان ورزشکاران، نماینده داوران، نماینده مربیان و نماینده باشگاه ها جهت شرکت در جلسه مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج معرفی شدند که به شرح  زیر است:

نماینده ورزشکاران
۱-پرهام مقصودلو
۲-پویا ایدنی
۳- سارا خادم الشریعه
نماینده داوران:
مهرداد پهلوان زاده
نماینده مربیان:
امیررضا پوررمضانعلی
نماینده باشگاه ها:
۱- باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا
۲-باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس

به گزارش ایسنا، تاریخ مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج مشخص شده که طی ابلاغیه وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون شطرنج مقرر شد مجمع این فدراسیون در روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه ساعت ۱۰ صبح در محل سالن آکادمی ملی المپیک برگزار شود. 
انتهای پیام