آذربایجان شرقی مهاجر فرست است/ مشارکت نخبگان برای عبور از چالش‌های مهاجرفرستی استان
آذربایجان شرقی مهاجر فرست است/ مشارکت نخبگان برای عبور از چالش‌های مهاجرفرستی استان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی جزو استان‌های مهاجرفرست به سایر نقاط کشور است، گفت: انتظار داریم با بررسی جامعه نخبگان و اساتید دانشگاه، راهبردهای علمی و عملی در جهت حل این مسأله ارائه کنیم. به گزارش قلم پرس،از تبریز، تراب محمدی امروز در سی ودومین نشست […]معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی جزو استان‌های مهاجرفرست به سایر نقاط کشور است، گفت: انتظار داریم با بررسی جامعه نخبگان و اساتید دانشگاه، راهبردهای علمی و عملی در جهت حل این مسأله ارائه کنیم.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، تراب محمدی امروز در سی ودومین نشست هیأت اندیشه‌ورز استان در دانشگاه تبریز، با اشاره به سند تحول دولت مردمی، گفت: این سند در راستای تحقق وضع مطلوب ترسیم شده است و بر اساس چهار رکن عدالت‌محوری و فسادستیزی، میدان‌داری مردم با پشتیبانی از جوانان، اتکا به دانش و خیزش علمی با هدف تولید ثروت و خانواده‌مداری، حرکت تحولی خود را در حوزه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی آغاز  کرده است.

 وی با مهم خواندن سند سیاستی مدیریت مهاجرت داخلی کشور و استان، افزود: تدوین سند سیاستی مدیریت مهاجرت داخلی در کشور با هدف توسعه یک چارچوب سیاستی و راهبرد مشترک و هماهنگ به منظور مدیریت و ساماندهی چالش‌های مربوط به مهاجرت‌های داخلی در سطح کشور ابلاغ شده است.
 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در ادامه با تاکید بر اهمیت و ضرورت سیاست‌گذاری هوشمندانه در امر خطیر مهاجرت در کشور و استان و اتخاذ شیوه صحیح جهت مواجهه منطقی با آن، افزود: جامعه نخبگان استان در قالب هیأت اندیشه‌ورز لازم است با کارسازی درست و اتخاذ سیاست‌های راهبردی و اجرایی و مسئله‌کاوی دقیق و ارائه سازوکارهای مورد لزوم و متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی استان، نسبت به تهیه و تدوین برش استانی سند سیاستی مدیریت مهاجرت داخلی استان اقدام کنند.
 
در این نشست تعدادی از مسئولان و اساتید حاضر به بیان نکات و پیشنهادهای خود در خصوص موضوع نشست پرداختند.

انتهای پیام/