به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، خبرگزاری فلسطینی شهاب فیلمی از آتش‌سوزی در شهرک الرمله در فلسطین اشغالی در پی حمله راکتی گروه‌های مقاومت فلسطینی منتشر کردند. در حال تکمیل…

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، خبرگزاری فلسطینی شهاب فیلمی از آتش‌سوزی در شهرک الرمله در فلسطین اشغالی در پی حمله راکتی گروه‌های مقاومت فلسطینی منتشر کردند.

در حال تکمیل…