دوشنبه, ۷ اسفند , ۱۴۰۲ | Monday, 26 February , 2024
نمایندگان باید مسئولیت اظهارنظرهایشان را پذیرا باشند ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

نمایندگان باید مسئولیت اظهارنظرهایشان را پذیرا باشند

سخنگوی دولت گفت: قصد دولت کمک به کسانی است که با شرایط مالی کشور توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را ندارند.