جمعه, ۴ اسفند , ۱۴۰۲ | Friday, 23 February , 2024
آذربایجان شرقی در حال حاضر با جایگاه واقعی خودش فاصله دارد ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

آذربایجان شرقی در حال حاضر با جایگاه واقعی خودش فاصله دارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی، گفت: تلاش داریم در حوزه آذربایجان شرقی در رابطه با بحث بستر سازی برای توسعه کارهایی را انجام بدهیم و انجام دادیم، اما آذربایجان شرقی در حال حاضر با جایگاه واقعی خودش فاصله دارد و باید با تلاش دسته جمعی این مسیر را طی کنیم.