جمعه, ۱۱ اسفند , ۱۴۰۲ | Friday, 1 March , 2024
پاشایی: در حوزه اجتماعی بار آوردن دانش آموزان ضعف داریم ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

پاشایی: در حوزه اجتماعی بار آوردن دانش آموزان ضعف داریم

مدیرکل آموزش و پرورش استان: در مدارس ما به عنوان جایگاه علم و ایمان کارهای زیادی صورت گرفته است ولی در حوزه اجتماعی بار آوردن دانش آموزان ضعف داریم