پنج شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۴۰۲ | Thursday, 29 February , 2024
سال ۹۵ عصر رنسانس صنعت خودرو/ ورود به عرصه جدیدی از رشد و تکنولوژی ۲۴ مرداد ۱۳۹۵

سال ۹۵ عصر رنسانس صنعت خودرو/ ورود به عرصه جدیدی از رشد و تکنولوژی

مدیرعامل سازه گستر سایپا سال ۹۵ را رنسانس صنعت خودرو دانست که با ورود به عرصه جدیدی از رشد و تکنولوژی نقطه، عطفی را در حوزه صنعت کشور رقم خواهد زد.