چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ | Wednesday, 28 February , 2024
صدور و تمدید دفترچه بیمه تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

صدور و تمدید دفترچه بیمه تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری

مدیرکل دفتر امور کارگزاری‌های سازمان بیمه تامین اجتماعی کشور گفت: در ۱۰ استان کشور مقرر کردیم که به صورت پایلوت صدور و تمدید دفترچه بیمه تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری انجام شود و این مهم را در سطح کشور تعمیم خواهیم داد.