سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲ | Tuesday, 27 February , 2024
جنگنده های متجاوز عربستان ۲۵ بار صنعا را بمباران کردند ۲۲ بهمن ۱۳۹۴

جنگنده های متجاوز عربستان ۲۵ بار صنعا را بمباران کردند

جنگنده های متجاوز عربستان از دیشب تا صبح امروز ۲۵ بار مناطق مختلف صنعا پایتخت یمن ازجمله نهم ، سنحان ،همدان وپایگاه الدیلمی را بمباران کردند.