چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۴۰۲ | Wednesday, 21 February , 2024
با اخلال‌کنندگان در امر تبلیغات انتخابات به شکل قانونی برخورد می‌شود ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

با اخلال‌کنندگان در امر تبلیغات انتخابات به شکل قانونی برخورد می‌شود

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور درباره نحوه برخورد با اخلال‌کنندگان در امر تبلیغات انتخابات، گفت: نوع و نحوه برخورد را قانون مشخص کرده، هر نوع تخلفی که انجام شود براساس قانون مشخص است و با اخلال‌کنندگان به شکل قانونی برخورد می‌شود. نحوه شکایت افراد نیز در قانون مشخص است.