شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ Saturday, 13 August , 2022
استاد محمد عابدتبریزی بایگانی - پایگاه خبری قلم پرس
چهارده آذر سالروز خاموشی ستاره فروزان شعر آیینی آذربایجان زنده یاد شاعر جواهر کلام استاد محمد عابدتبریزی ۱۵ آذر ۱۳۹۵

چهارده آذر سالروز خاموشی ستاره فروزان شعر آیینی آذربایجان زنده یاد شاعر جواهر کلام استاد محمد عابدتبریزی

چهارده آذر سالروز خاموشی ستاره فروزان شعر آیینی آذربایجان زنده یاد شاعر جواهر کلام استاد محمد عابدتبریزی