چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲ | Wednesday, 28 February , 2024
ایوب امیر شعربافی: نماینده اعضای بی نماینده در اتاق خواهم بود ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

ایوب امیر شعربافی: نماینده اعضای بی نماینده در اتاق خواهم بود

ایوب امیر شعربافی؛ نامزد دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: نماینده اعضای بی نماینده در اتاق خواهم بود ، میزی را خواهم آورد که هرگز در اتاق نبود.

در حوزه های صادراتی بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیم گیری نشود ۱۱ مهر ۱۴۰۰

در حوزه های صادراتی بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیم گیری نشود

رییس اتاق تبریز گفت: در رابطه با بخش های صادراتی اگر تصمیماتی گرفته می شود که بخش خصوصی باید آن را اجرایی کند، همین نمایندگان بخش خصوصی از ابتدا باید طرف مشورتی قرار بگیرند.