به گزارش قلم پرس از تبریز،  ابوالقاسم سلطانی با بیان اینکه در سطح استان ۱۲۳ پروژه بزرگراهی در دست اجراست، اظهار کرد: طول کل پروژه های بزرگراهی استان  ۶۴۸ کیلومتر بوده که ۶۰۱ کیلومتر آن در این استان واقع شده و مجموع طول به بهره برداری رسیده این پروژه ها ۲۴۹ کیلومتر است و ۲۲۹ کیلومتر از مجموع پروژه ها هنوز واگذار نشده است. مدیرکل […]

به گزارش قلم پرس از تبریز،  ابوالقاسم سلطانی با بیان اینکه در سطح استان ۱۲۳ پروژه بزرگراهی در دست اجراست، اظهار کرد: طول کل پروژه های بزرگراهی استان  ۶۴۸ کیلومتر بوده که ۶۰۱ کیلومتر آن در این استان واقع شده و مجموع طول به بهره برداری رسیده این پروژه ها ۲۴۹ کیلومتر است و ۲۲۹ کیلومتر از مجموع پروژه ها هنوز واگذار نشده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، پیشرفت کلی پروژه های بزرگراهی استان را ۴۵.۵ درصد اعلام کرد و گفت: این پروژه ها شامل بزرگراه های تبریز – اهر، مرند – جلفا، تبریز – اسپیران، میانه – سرچم، صوفیان – شبستر، سراب – بستان آباد و اتصال آن به آزادراه، بهسازی راه مرند – ایواوغلی و بهسازی راه بستان آباد – تبریز است.

سلطانی ادامه داد: از طول ۹۷ کیلومتری بزرگراه تبریز – اهر ۸۲ کیلومتر به بهره برداری رسیده، هشت کیلومتر در دست اجرا،  ۷ کیلومتر واگذار نشده و پیشرفت فیزیکی این پروژه ۸۳ درصد است.

وی اضافه کرد: بزرگراه مرند – جلفا به طول ۶۰ کیلومتر بوده که ۴۰ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده، ۱۲ کیلومتر در دست اجرا، ۹ کیلومتر واگذار نشده و پیشرفت فیزیکی آن ۷۷ درصد است.

سلطانی افزود: بزرگراه تبریز – اسپیران با ۱۵۰ کیلومتر دارای ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی بوده که تاکنون ۱۲ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده، ۲۲ کیلومتر در دست اجرا بوده و ۱۱۶ کیلومتر آن هنوز واگذار نشده است.

وی اظهار کرد: از مجموع ۵۵ کیلومتری بزرگراه میانه – سرچم ۱۱ کیلومتر در دست اجرا بوده،  ۴۴ کیلومتر آن واگذار نشده و هم اکنون دارای ۹ درصد پیشرفت فیزیکی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، طول کلی بزرگراه صوفیان – شبستر را ۱۲۳ کیلومتر اعلام کرد و گفت: ۹۲ کیلومتر از این پروژه در این استان واقع بوده که تاکنون ۲۵ کیلومتر از پروژه به بهره برداری رسیده، ۲۲ کیلومتر در دست اجراست و ۴۵ کیلومتر هنوز واگذار نشده و دارای ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی است.

سلطانی با بیان اینکه احداث بزرگراه سراب – بستان آباد هم اکنون به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است، ادامه داد: این پروژه به طول ۸۶ کیلومتر اجرا می شود که ۵۷ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده، ۲۱ کیلومتر در دست اجرا بوده و هنوز ۸ کیلومتر آن واگذار نشده است.

وی بهسازی راه های مرند – ایواوغلی و بستان آباد – تبریز را از دیگر طرح های بزرگراهی این استان اعلام کرد و گفت: این پروژه ها به ترتیب به طول ۴۷ و ۱۳ کیلومتر در داخل این استان اجرا می شود که به ترتیب دارای ۵۶ و ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی اجرا می شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی گفت: از پروژه مرند – ایواوغلی ۳۰ کیلومتر به بهره برداری رسیده و ۱۷ کیلومتر در دست اجراست و از پروژه بستان آباد – تبریز نیز سه کیلومتر به بهره برداری رسیده و ۱۰ کیلومتر در دست اجراست.

انتهای پیام/۶۰۰۰۱