به گزارش شهریار، ایرج شهریار شامگاه امروز با شرکت در برنامه گلکاری و نهال‌کاری کارگران فضای سبز، ساعاتی با سبزبانان گذرانیده و بر سر سفره افطار ساده و صمیمی آنها نیز حاضر شد.   او در این بازدید ضمن کاشت نهال با کارگران بخش فضای سبز، پیرامون مسائل مختلف بحث و گفتگو و از تلاش […]

به گزارش شهریار، ایرج شهریار شامگاه امروز با شرکت در برنامه گلکاری و نهال‌کاری کارگران فضای سبز، ساعاتی با سبزبانان گذرانیده و بر سر سفره افطار ساده و صمیمی آنها نیز حاضر شد.  

او در این بازدید ضمن کاشت نهال با کارگران بخش فضای سبز، پیرامون مسائل مختلف بحث و گفتگو و از تلاش های این عزیزان زحمت کش قدردانی کرد.  

ایرج شهین‌باهر توسعه و پیشرفت تبریز در حوزه های مختلف را مرهون زحمات و کوشش‌های کارگران تلاشگر شهرداری خواند و این زحمات را شایسته قدردانی دانست.  

گفتنی است حضور و مشارکت شهردار تبریز در نهال‌کاری و افطاری با همکاران حوزه فضای سبز مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.