کمالی سرپرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
کمالی سرپرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

سرپرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی منصوب شد. به گزارش قلم پرس،از تبریز، معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «نادر کمالی» را به‌عنوان سرپرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی منصوب کرد. وی همچنین در پیامی از تلاش و زحمات «سیدرضا رهنمای توحیدی» در طول مدت تصدی سمت مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی قدردانی کرد. […]سرپرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «نادر کمالی» را به‌عنوان سرپرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی منصوب کرد.

وی همچنین در پیامی از تلاش و زحمات «سیدرضا رهنمای توحیدی» در طول مدت تصدی سمت مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی قدردانی کرد.

 نادر کمالی پیشتر مسولیت های مهم این شرکت از جمله معاون مدیرعامل و مدیرگاز شهرهای میانه و تبریز را در سوابق خود دارد.

انتهای پیام/