کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز تایید شد
کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز تایید شد

کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری توسط هیات تطبیق مصوبات شهرستان تبریز تایید شد. به گزارش قلم پرس،از تبریز، کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بعد از اصلاح در هیات تطبیق مصوبات شهرستان تایید شد. هئیت تطبیق مصوبات شهرستان تبریز ۱۹ ایراد بر بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز گرفته بود که نهایتا ۱۸ مورد آن با ارائه […]کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری توسط هیات تطبیق مصوبات شهرستان تبریز تایید شد.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بعد از اصلاح در هیات تطبیق مصوبات شهرستان تایید شد.

هئیت تطبیق مصوبات شهرستان تبریز ۱۹ ایراد بر بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز گرفته بود که نهایتا ۱۸ مورد آن با ارائه توضیحات لازم از سوی شورای شهر رفع و تنها یک مورد آن به هئیت تطبیق استان ارسال شده است.

انتهای پیام/