علی صالحی در گفتگو با میزان از کشف محموله ۴۳۴ کیلوگرمی مواد مخدر از نوع هروئین خبر داد و گفت: این محموله از یک دستگاه کامیون در ایست و بازرسی فاریاب شهرستان رودان کشف شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر شده است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان […]

علی صالحی در گفتگو با میزان از کشف محموله ۴۳۴ کیلوگرمی مواد مخدر از نوع هروئین خبر داد و گفت: این محموله از یک دستگاه کامیون در ایست و بازرسی فاریاب شهرستان رودان کشف شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با تأکید بر اینکه قاچاقچیان مواد مخدر باید منتظر عواقب سنگین اقداماتشان باشند، اظهار داشت: مبارزه دستگاه قضایی با سوداگران مرگ به صورت قاطع و بی امان ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/