مدیر سیمامنظر شهرداری منطقه ۸ از کاشت انبوه گل‌های رز و نسترن در حاشیه معابر اصلی و فرعی در راستای توسعه فضای سبز منطقه تاریخی فرهنگی شهر خبر داد. به گزارش قلم پرس، ابوالفضل حسینی ضمن اعلام خبر فوق گفت: کاشت انبوه گل‌های رز و نسترن توسط عوامل فضای سبز منطقه در بوستان‌ها و معابر سطح […]مدیر سیمامنظر شهرداری منطقه ۸ از کاشت انبوه گل‌های رز و نسترن در حاشیه معابر اصلی و فرعی در راستای توسعه فضای سبز منطقه تاریخی فرهنگی شهر خبر داد.

به گزارش قلم پرس، ابوالفضل حسینی ضمن اعلام خبر فوق گفت: کاشت انبوه گل‌های رز و نسترن توسط عوامل فضای سبز منطقه در بوستان‌ها و معابر سطح حوزه اجرا شده و در روزهای آتی در سایر معابر سطح حوزه تداوم خواهد یافت.