مدیر فضای سبز شهرداری منطقه ۸ تبریز از کاشت انواع گل‌های تابستانی در معابر و بوستان‌های سطح حوزه خبر داد.


مدیر فضای سبز شهرداری منطقه ۸ تبریز از کاشت انواع گل‌های تابستانی در معابر و بوستان‌های سطح حوزه خبر داد.