کاشت بیش از ۷۲ هزار جعبه و گلدان گل در جنوب غرب تبریز
کاشت بیش از ۷۲ هزار جعبه و گلدان گل در جنوب غرب تبریز

به گزارش شهریار، محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: با آغاز طرح استقبال از بهار ۲۲ هزار جعبه گل بنفشه، ۲۰ هزار جعبه گل شب بو و ۳۰ هزار گل های فصلی همچون گازانیا و همیشه بهار در سطح منطقه کاشته شده است.وی همچنین از حذف چمن های کهنه و فرسوده محور دیزل […]

به گزارش شهریار، محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: با آغاز طرح استقبال از بهار ۲۲ هزار جعبه گل بنفشه، ۲۰ هزار جعبه گل شب بو و ۳۰ هزار گل های فصلی همچون گازانیا و همیشه بهار در سطح منطقه کاشته شده است.
وی همچنین از حذف چمن های کهنه و فرسوده محور دیزل آباد و کاشت مجدد جهت جوان سازی فضای سبز خبر داد.
شهردار منطقه با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در استقبال از بهار ۱۴۰۱ گفت: در راستای استقبال از بهار سمپاشی درختان، هرس، تعمیر و راه اندازی  پمپ و شبکه های آب خام و بازدید و رفع نواقص تاسیسات و روشنایی پارک ها در این مدت در حوزه فضای سبز انجام گرفته است.