چرا خمز با چمن ورزشگاه یادگار امام کنار آمد؟
چرا خمز با چمن ورزشگاه یادگار امام کنار آمد؟

سرمربی تیم تراکتور منتقد چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز بود، اما در اواخر فصل کمتر از چمن این ورزشگاه سخن می‌گفت. به گزارش قلم پرس،از تبریز، پاکو خمز سرمربی تیم تراکتور منتقد شماره یک چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز بود. این چمن ابتدا به روش معمولی کشت شده بود که بعد از اینکه جواب نداد، […]سرمربی تیم تراکتور منتقد چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز بود، اما در اواخر فصل کمتر از چمن این ورزشگاه سخن می‌گفت.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، پاکو خمز سرمربی تیم تراکتور منتقد شماره یک چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز بود.

این چمن ابتدا به روش معمولی کشت شده بود که بعد از اینکه جواب نداد، چمن رولی روی آن کشیده شد و جالب اینکه بعد از آن چمن زیرین رشد کرده و کیفیت چمن را پایین آورد و همین موضوع صدای سرمربی تراکتور را درآورد.

اما خمز در بازی‌های پایانی تیم تراکتور دیگر کمتر به وضعیت چمن ورزشگاه پرداخت. حضور ۸۵ هزار تماشاگر در ورزشگاه یادگار امام(ره) سبب شد که خمز دیگر پیشنهاد بازی تیمش در ورزشگاه اختصاصی در بنیان دیزل که چمن فوق العاده‌ای دارد، را ندهد. در واقع استقبال تماشاگران تراکتور در بازی‌های پایانی تراکتور دلیل بود که خمز بی‌خیال کیفیت چمن ورزشگاه شده و بیشتر متکی به یار دوازدهم تیم باشد.

با مشخص شدن زمان‌بر بودن تعویض چمن ورزشگاه یادگار و  منتفی شدن این قضیه، سرمربی تیم تراکتور شاید دیگر این موضوع را مطرح نکرده و سعی کند با این چمن کنار آید.

انتهای پیام/۶۰۰۱۷